Skip to content

Pracownik Instytutu Ogrodnictwa − PIB zastępcą przewodniczącego Rady Głównej Instytutów Badawczych

27 czerwca 2022 r.

W dniu 27 czerwca br. prof. dr hab. Ryszard Hołownicki został po raz drugi wybrany zastępcą przewodniczącego Rady Głównej Instytutów Badawczych. Radzie będzie przewodniczył prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński – Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, a w skład prezydium wejdą ponadto:

– prof. dr hab. Marian Szczerek – Sieć Badawcza Łukasiewicz, Instytut Technologii i Eksploatacji,

– prof. dr hab. Marcin Ślęzak – Instytut Transportu Samochodowego,

– prof. dr hab. Magdalena Chechlińska – Narodowy Instytut Onkologii (sekretarz).

Rada Główna jest wybieralnym organem przedstawicielskim instytutów badawczych, który reprezentuje interesy środowiska w kraju i za granicą oraz uczestniczy w polityce gospodarczej i społecznej, a w szczególności naukowej i innowacyjnej, poprzez reprezentowanie instytutów badawczych wobec organów władzy państwowej, organizacji naukowych, gospodarczych i społecznych. Przedkłada organom władzy i administracji państwowej opinie i postulaty dotyczące polityki naukowej i innowacyjnej państwa, a w szczególności warunków i działalności instytutów badawczych. Określa wspólne problemy środowiska instytutów badawczych i podejmuje działania mające na celu rozwiązywanie tych problemów. Monitoruje procesy tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji, przekształcania i likwidacji instytutów badawczych oraz opracowuje opinie i wnioski w tych sprawach. Podejmuje działanie na rzecz pozyskiwania funduszy wspierających badania naukowe i prace rozwojowe oraz wdrożenia wyników badań w praktyce. Opracowuje lub zleca ekspertyzy związanych z problematyką polityki naukowej, proinnowacyjnej oraz opinie prawne dotyczące aktów normatywnych związanych z funkcjonowaniem instytutów badawczych.

image_pdfPobierz PDFimage_printDrukuj
Udostępnij na: