Skip to content

BIOMEX

Tytuł projektu: Innowacyjna, mykoselektywna okrywa oraz podłoże do uprawy pieczarek BIOMEX
Tytuł projektu w języku angielskim: Innovative and mycoselective casing soil and mushroom compost to white button mushrooms cultivation

Nazwa programu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Wykonawca: MEXEO, Instytut Ogrodnictwa
Kierownik projektu w IO: dr J. Szumigaj-Tarnowska
Okres realizacji: 03.09.2017 – 30.10.2021
Nr umowy: POIR.01.01.01-00-0829/16-00

Opis:
Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie metody produkcji selektywnej okrywy oraz podłoża do uprawy pieczarek. Plan badawczy obejmuje badania laboratoryjne, przemysłowe oraz rozwojowe polegające na ocenie skuteczności działania proponowanych substancji chemicznych w stosunku do chorób grzybowych i bakteryjnych pieczarki, ich oddziaływania na plonowanie pieczarki, a także środowisko naturalne i zdrowotność konsumenta. Projekt zakłada opracowanie dwóch patentów, obejmujących innowacyjne środki ochrony roślin w uprawie pieczarki oraz nowatorskie metody ich aplikacji do okrywy i kompostu pieczarkowego.

Pozytywne wyniki projektu mogą wpłynąć na zwiększenie efektywności uprawy pieczarki oraz obniżenie obciążenia środowiska naturalnego poprzez redukcję substancji chemicznych. Najważniejszym efektem będzie opracowanie technologii i uruchomienie produkcji w Polsce substancji czynnych i środków ochrony roślin dla pieczarkarstwa, ich zatwierdzenie oraz europejska rejestracja.

Udostępnij na: