Skip to content

ECOFRUIT

Tytuł projektu: „Nowe rozwiązania biotechnologiczne w diagnostyce, zwalczaniu i monitoringu kluczowych patogenów grzybowych w ekologicznej uprawie owoców miękkich” Akronim ECOFRUIT
Tytuł projektu w języku angielskim: „New biotechnological solutions for diagnostics, control and monitoring of key fungal pathogens in organic cultivation of soft fruits”

Nazwa programu: BIOSTRATEG3
Wykonawca: Instytut Agrofizyki PAN, Instytut Ogrodnictwa, IUNG PIB, Bacto-Tech Sp. z o.o.
Kierownik projektu z IO: dr hab. L. Sas-Paszt, prof. IO
Okres realizacji: 01.07.2018 – 30.06.2023
Nr umowy: BIOSTRATEG3/344433//16/NCBR/2018

Opis:
Ogólnym celem EcoFruits jest opracowanie nowych rozwiązań biotechnologicznych w diagnostyce, zwalczaniu i monitoringu kluczowych patogenów grzybowych w ekologicznej uprawie owoców, zapewniających ochronę bioróżnorodności i zrównoważony rozwój przestrzeni produkcyjnej. Aby osiągnąć ten cel projekt obejmuje następujące cele szczegółowe:

1) opracowanie szybkich i czułych metod detekcji kluczowych patogenów grzybowych (Botrytis cinerea, Verticillium sp., Phytophtora sp., Colletotrichum acutatum) w ekologicznej uprawie owoców miękkich;
2) opracowanie nowych bioproduktów zapewniających ochronę bioróżnorodności przy jednoczesnym kontrolowaniu kluczowych patogenów grzybowych w ekologicznej uprawie owoców miękkich;
3) określenie skuteczności opracowanych bioproduktów w warunkach laboratoryjnych, fitotronowych i polowych oraz w kontrolowaniu kluczowych patogenów grzybowych, biorąc pod uwagę jakość gleby i owoców;
4) określenie naturalnej bioróżnorodności grzybów glebowych, bezpiecznej dla ekologicznych upraw owoców miękkich,
5) wybór biologicznego wskaźnika, obejmującego bioróżnorodność mikroorganizmów glebowych, będącego mikrobiologicznym markerem zdrowotności ekosystemów glebowych w ekologicznej uprawie owoców miękkich;
6) przygotowanie do wdrożenia opracowanych metod detekcji patogenów grzybowych oraz bioproduktów dla ekologicznej produkcji owoców.

Udostępnij na: