Skip to content

Projekt europejski TOPPS-PROWADIS

Protect water from diffuse sources (Ochrona wody przed skażeniami rozproszonymi)

Finansowanie:ECPA – Europejskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin
Rodzaj projektu:szkoleniowo-demonstracyjny
Okres realizacji:styczeń 2011 – grudzień 2014
Cel i zakres projektu:TOPPS-PROWADIS jest trzyletnim (2011-2014) projektem szkoleniowo- demonstracyjnym, finansowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (ECPA) i realizowanym przy udziale 14 partnerów z 7 krajów UE. Projekt koncentruje się na ochronie wody przed zanieczyszczeniami obszarowymi, wynikającymi ze znoszenia cieczy użytkowej oraz spływu powierzchniowego środków ochrony roślin z pól. Szczegółowym celem projektu jest  opracowanie materiałów i narzędzi instruktażowych oraz organizacja szkoleń i pokazów, prezentujących dobre praktyki, które polegają na wdrażaniu środków i metod ograniczania ryzyka podczas stosowania środków ochrony roślin.
TOPPS-PROWADIS jest kontynuacją projektu TOPPS (2005-2008), współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu LIFE Environment i ECPA, którego celem było podniesienie świadomości użytkowników środków ochrony roślin i ograniczenie ryzyka powstawania zanieczyszczeń miejscowych, oraz projektu TOPPS-EOS (2009-2010), finansowanego przez ECPA i mającego na celu ocenę opryskiwaczy według kryteriów ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem środkami ochrony roślin. W toku tych projektów opracowano Kodeks Dobrej Praktyki Organizacji Ochrony Roślin (DPOOR), interaktywne narzędzie do oceny opryskiwaczy pod kątem potencjału ograniczania ryzyka dla środowiska oraz zróżnicowane w formie materiały szkoleniowe służące wdrażaniu dobrych praktyk podczas stosowania środków ochrony roślin.
Partnerzy:14 instytucji z 7 krajów:
 InstytucjaKrajArvalis Institute du Vegetal, Bogneville
Cemagref, Lyon
French Vine Institute (IFV), DavanyFrancjaUniversity Turin (DEIAFA)
University Turin (Agroselviter)WłochyInstytut Ogrodnictwa, Skierniewice
Instytut Ochrony Środowiska, WarszawaPolskaDanish Agricultural Advisory Service, AarhusDaniaLandesanstalt für Landwirtschaft Bayern, Freising
Julis Kühn InstitutNiemcyCrop Protection Service – Aragon, Zaragossa
University Polytechnica Catalunya, BarcelonaHiszpaniaInagro , RumbekeBelgiaEuropean Crop Protection AssociationBruksela
 Budżet całkowity: 2,1 mln EUR (ECPA + udział własny partnerów)
 Koordynator IO:dr Grzegorz Doruchowski,  Pracownia Techniki Ochrony i Nawożenia (Laboratory of Plant Protection and Fertilization Technology)
grzegorz.doruchowski@inhort.pl
tel. 510 057 144

Aplikacje internetowe

http://topps-drift.org/Ocena ryzyka znoszenia środków ochrony roślin w określonej sytuacji pogodowej i polowej oraz z zastosowaniem określonej techniki opryskiwania
(wybierz wersję w języku polskim)
http://www.topps-eos.org/Ocena opryskiwaczy w aspekcie bezpieczeństwa stosowania środków ochrony roślin i zapobiegania zanieczyszczeniom miejscowym i obszarowym
(wybierz wersję w języku polskim)

Materiały do pobrania

FILMY

Ograniczanie znoszenia środków ochrony roślin:
uprawy polowe i sadownicze
(22 min)    Wersja HD (mp4 – 2,06GB)     Wersja HD (avi – 541MB)
Ograniczanie znoszenia środków ochrony roślin:
uprawy polowe
(9 min)     Wersja HD (mp4 – 863MB)     Wersja HD (avi – 222MB)
Ograniczanie znoszenia środków ochrony roślin:
uprawy sadownicze
(13 min)    Wersja HD (mp4 – 1,24GB)     Wersja HD (avi – 340MB)

BROSZURY

ZNOSZENIE

Poradnik Dobrej Praktyki Ochrony Roślin
Zapobieganie znoszeniu środków ochrony roślin
2013
Ulotka
Zapobieganie znoszeniu środków ochrony roślin
2013

SPŁYW POWIERZCHNIOWY, DRENAŻ i WYMYWANIE

Poradnik Dobrej Praktyki
Spływ powierzchniowy i erozja
2013
Ulotka
Spływ powierzchniowy i erozja
2013
Instrukcja polowa
SPŁYW POWIERZCHNIOWY
2015
Poster
WŁAŚCIWOŚCI GLEBY
2015
DRENAŻ + WYMYWANIE
Dobre Praktyki w celu ograniczenia
zanieczyszczenia wody środkami ochrony
roślin w wyniku drenażu i wymywania
2019

ZANIECZYSZCZENIA MIEJSCOWE

Poradnik Dobrej Praktyki Ochrony Roślin
Ochrona wód przed zanieczyszczeniami
miejscowymi
Wydanie III – poprawione i uzupełnione
2015
Ulotka
Zapobieganie zanieczyszczeniom miejscowym
2009
Poradnik
Mycie opryskiwaczy
2009
Poradnik
Organizacja pokazów DPOOR
2009

BIOREMEDIACJA

Poradnik Dobrej Praktyki Ochrony
Roślin Stanowiska bioremediacyjne
Bezpieczne zagosodarowanie pozostałości 2016
Udostępnij na: