Skip to content

DROPSA

DROPSA “Strategie rozwoju skutecznego, innowacyjnego i praktycznego podejścia do ochrony najważniejszych europejskich upraw sadowniczych przed szkodnikami i patogenami”

Instytut Ogrodnictwa jest jednym z 26 członków międzynarodowego konsorcjum realizującego projekt DROPSA, którego celem jest opracowanie strategii ochrony upraw sadowniczych przed nowymi szkodnikami (Drosophila suzukii Matsumura) i kwarantannowymi patogenami: Pseudomonas syringae pv. actinidiae, Xanthomonas fragariae  and X. arboricola pv. pruni,  które zostały wprowadzone niedawno do Europy i zidentyfikowane jako główne zagrożenie fitosanitarne stanowiące poważne wyzwanie dla produkcji owoców.

Cele:

  • Określanie ścieżek wprowadzenia i rozprzestrzeniania się D. suzukii i patogenów w UE i opracowanie prewencyjnych strategii i zaleceń ograniczających wprowadzanie niebezpiecznych szkodników i patogenów roślin sadowniczych.
  • Określenie biologii, ekologii i interakcji tych szkodników i chorób w różnych regionach Europy. Badania będą obejmowały kompleksową ocenę cyklu rozwoju, zakres roślin żywicielskich, zdolności do rozprzestrzeniania się, identyfikację naturalnych wrogów, oddziaływanie roślina-patogen, jak również substancji semiochemicznych mających udział w zachowaniu D. suzukii. Wiedza ta będzie podstawą do rozwijania praktycznych rozwiązań dla zrównoważonej ochrony przed szkodnikami.
  • Opracowanie innowacyjnych i skutecznych metod ochrony przy wykorzystaniu środków chemicznych, substancji semiochemicznych, nowych związków przeciwbakteryjnych i czynników biologicznych, jak również zabiegów uprawowych, techniki sterylizacji owadów i środków o nowych mechanizmach działania. Na podstawie najbardziej obiecujących metod i technik zostanie opracowana strategia IPM.
  • Opracowanie systemów prognozowania i wspomagania decyzji oraz określenie ryzyka jako elementu zintegrowanej ochrony roślin sadowniczych. Będzie oceniana efektywność proponowanych strategii ochrony upraw owocowych a opracowane strategie wykorzystywane w celu wsparcia procesu podejmowania decyzji.
Udostępnij na: