Projekty finansowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  1. Program Wieloletni na lata 2015 - 2020
    Zrealizowane
    Program Wieloletni na lata 2008-2014
  2. Program Wieloletni IHAR-PIB/IO 2015 – 2020
  3. Badania podstawowe na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej
  4. Badania podstawowe na rzecz postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej
  5. Badania podstawowe na rzecz rolnictwa ekologicznego