Skip to content

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

W dniu 15 lipca 2021 r., w Sali Konferencyjnej Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Michała Hołdaja z Pracowni Entomologii Zakładu Ochrony Roślin IO – PIB.

Praca pod tytułem „Badanie nad występowaniem odporności mszycy jabłoniowej Aphis pomi (De. Geer) (Homoptera: Aphididae) na insektycydy w polskich sadach jabłoniowych” została przygotowana pod opieką promotora – prof. dr hab. Remigiusza Olszaka (Instytut Ogrodnictwa – PIB), a jej recenzentami byli: prof. dr hab. Bożena Kordan (Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie) oraz  prof. dr hab. Michał Hurej (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu).

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach przy ul. Konstytucji 3 Maja 1/3.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

image_pdfPobierz PDFimage_printDrukuj
Udostępnij na: