Skip to content

Szkolenie online „Integrowana ochrona roślin ogrodniczych”

W dniu 26 października 2020 roku w Instytucie Ogrodnictwa (w ramach realizacji zadań 2.1, 2.3 i 5.1 Programu Wieloletniego 2015-2020 „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz środowiska naturalnego”) zostało zorganizowane szkolenie transmitowane online dotyczące integrowanej ochrony roślin ogrodniczych. Wykłady prowadzone były w formie webinaru, dzięki któremu uczestnicy mogli poszerzyć zakres swojej wiedzy dotyczącej ogrodnictwa bez konieczności wychodzenia z domu i zapoznać się z takimi tematami jak:

  • Integrowana ochrona sadów przed najważniejszymi chorobami – dr inż. Agata Broniarek-Niemiec,
  • Elementy integrowanej ochrony warzyw przed wybranymi chorobami –dr Jan Sobolewski,
  • Najgroźniejsze choroby wirusowe w sadach i na plantacjach roślin jagodowych – dr hab. Mirosława Cieślińska, prof. IO,
  • Najważniejsze problemy w ochronie roślin warzywnych przed szkodnikami – dr hab. Grażyna Soika, mgr Wojciech Piotrowski,
  • Aktualne zagrożenia roślin jagodowych przez szkodniki i możliwości ich zwalczania – mgr Wojciech Piotrowski,
  • Integrowana ochrona roślin sadowniczych przed chwastami – dr hab. Jerzy Lisek, prof. IO,
  • Chwasty w uprawach warzyw i metody ich zwalczania – dr Zbigniew Anyszka.

Szkolenie emitowane było za pomocą platformy konferencyjnej − uczestniczyło w nim 50 ogrodników, przedstawicieli firm branżowych, pracowników ODR oraz WIORiN. Była to maksymalna, ze względów technicznych, liczba osób mogących wziąć w nim udział. O zakwalifikowaniu się na zajęcia online decydowała kolejność zgłoszeń.

image_pdfPobierz PDFimage_printDrukuj
Udostępnij na: