Skip to content

Szkolenie online pt. „Pożyteczne mikroorganizmy szansą na poprawę jakości plonów i żyzności gleby”

Z uwagi na zaistniałą sytuację pandemii COVID-19, w dniu 29 października 2020 roku w Instytucie Ogrodnictwa przeprowadzono szkolenie pt. „Pożyteczne mikroorganizmy szansą na poprawę jakości plonów i żyzności gleby”, które transmitowane było za pośrednictwem portali YouTube oraz Facebook. Webinarium przygotowano w ramach realizacji zadań 3.2 i 5.1 Programu Wieloletniego „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego” oraz projektu BIO-FERTIL „Opracowanie technologii innowacyjnych nawozów mineralnych wzbogaconych mikrobiologicznie”.

W czasie e-szkolenia wykładowcy: prof. dr hab. Lidia Sas-Paszt, mgr Paweł Trzciński oraz dr Krzysztof Górnik poruszyli zagadnienia związane: ze sposobami ograniczania skutków degradacji gleb uprawnych i metodami pozwalających na poprawę ich jakości, z biopreparatami wspomagającymi rewitalizację gleb, bionawozami i ich roli w odżywianiu rośli oraz z ograniczeniami stosowania mikroorganizmów w rolnictwie. Zaprezentowano, także wyniki doświadczeń dotyczące wpływu pożytecznych mikroorganizmów na wzrost i plonowanie roślin sadowniczych (w tym truskawki i jabłoni) oraz mikrobiologicznych technologii poprawy jakości materiału siewnego roślin warzywnych (w tym nasion pomidora, ogórka). Przedstawiono, również bioprodukty opracowane przez Zakład Mikrobiologii i Rizosfery w ramach współpracy z firmami branżowymi.

Transmisję z webinarium obejrzało łącznie 920 osób, w tym m.in. sadownicy i rolnicy, inspektorzy Ochrony Roślin i Nasiennictwa, doradcy z Ośrodków Rolniczych, przedstawiciele Izb Rolniczych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, uczelni wyższych, Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz firm branżowych.

Po zakończonych prelekcjach wszyscy zainteresowanym mogli włączyć się w dyskusję na czacie live.

image_pdfPobierz PDFimage_printDrukuj
Udostępnij na: