Skip to content

Towarzystwa naukowe

Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy jest członkiem wielu organizacji o charakterze badawczym i upowszechniającym wiedzę.

Wśród nich najbardziej aktywną działalność przejawia w:

Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych

Komitet Nauk Ogrodniczych

Polskie Towarzystwo Botaniczne

Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne Oddział w Warszawie

Polskie Towarzystwo Mikoryzowe