Skip to content

Uroczyste otwarcie Regionalnego Centrum Bioróżnorodności Ogrodniczej (RCBO)

Skierniewice, 8 czerwca 2022 roku

8 czerwca 2022 roku w Instytucie Ogrodnictwa – PIB odbyło się uroczyste otwarcie nowoczesnego obiektu jakim jest Regionalne Centrum Bioróżnorodności Ogrodniczej. Centrum powstało przy realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, którego celem jest ochrona bioróżnorodności ogrodniczej poprzez zachowanie nasion szerokiego spektrum genotypów. Projekt stwarza możliwość współpracy pomiędzy Instytutem Ogrodnictwa – PIB, a instytucjami regionalnymi, parkami krajobrazowymi, rezerwatami, ogrodami botanicznymi w zakresie deponowania nasion i  przechowywania w celu introdukcji , czy realizacji projektów środowiskowych.

Nowoczesne Regionalne Centrum Bioróżnorodności Ogrodniczej obejmuje Bank Nasion, Laboratorium Fizjologii Nasion oraz część technologiczną, spełniającą standardy FAO dla banków genów w zakresie przygotowywania do deponowania zasobów genowych w formie nasion. W Centrum została zlokalizowana kolekcja aktywna zasobów genowych roślin ogrodniczych, pozwalająca na zgromadzenie i zachowania ok. 30 tys. genotypów, co skutecznie zabezpieczy bioróżnorodność roślin ogrodniczych oraz regionalne dziedzictwo przyrody, umożliwiając jednocześnie ich udostępnianie zainteresowanym podmiotom. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, reprezentanci środowiska branżowego oraz pracownicy IO-PIB. Uroczystość otwarcia rozpoczęła pani Prof. dr hab. Dorota Konopacka, dyrektor Instytutu Ogrodnictwa-PIB, a  następnie głos zabrał pan dr Mariusz Chojnowski, kierownik projektu. Przemówienia także wygłosili: Pan Krzysztof Ciecióra − Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pan Grzegorz Schreiber − Marszałek Województwa Łódzkiego, pani Ewa Wendrowska – Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, pan Karol Młynarczyk – I Wicewojewoda Łódzki, który odczytał list gratulacyjny od Pana Przemysława Czarnka – Ministra Edukacji i Nauki, pan Jarosław Chęcielewski – Z-ca Prezydenta Miasta Skierniewice, pan prof. Adreas Börner – prezydent  EUCARPIA,  Bank  Genów  IPK Gatersleben w Niemczech, panidr hab. inż. Magdalena Szechyńska-Hebda –Z-ca Dyrektora ds. Naukowych IHAR-PIB, oraz pani Nina Dobrzyńska – Dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Aktu poświęcenia obiektu dokonał ksiądz kanonik Jan Pietrzyk − Proboszcz Parafii pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła w Skierniewicach. Wstęgę przecięli: pan Krzysztof Ciecióra, pan Grzegorz Schreiber, pani Ewa Wendrowska, pan Karol Młynarczyk, pan Jarosław Chęcielewski, pani Małgorzata Korbin oraz pani Dorota Konopacka.

image_pdfPobierz PDFimage_printDrukuj
Udostępnij na: