Skip to content

Uroczyste wręczenie dyplomów doktorskich

9 czerwca 2021 roku odbyło się, w trybie hybrydowym, Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego, którego jednym z punktów było uroczyste wręczenie dyplomów doktorskich: dr Joannie Golian, dr Sylwestrowi Masnemu, dr Wojciechowi Szczechurze oraz dr Łukaszowi Selidze. Promocje doktorskie poprzedziło przyrzeczenie, które od młodych naukowców, w obecności Promotorów, przyjęli: prof. dr hab. Kazimierz Tomala – Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Ogrodnictwa oraz prof. dr hab. Dorota Konopacka – Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa. W czasie posiedzenia Pan Bartosz Dąbrowski z-ca Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju MRiRW, wręczył zespołom pracowników IO-PIB nagrodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: za „wytworzenie materiału elitarnego i wdrożenie do uprawy towarowej w Polsce kwalifikowanego materiału odmiany jabłoni ‘Ligol Red’ hodowli Instytutu Ogrodnictwa” oraz 3 wyróżnienia za: „przygotowanie system wspomagania decyzji HortiOchrona, istotnego wsparcia w ochronie roślin ogrodniczych”, „działania edukacyjne i upowszechnieniowe skierowane do rolników oraz doradców rolniczych dotyczące ochrony bioróżnorodności gleb w Polsce” oraz ”opracowanie i komercjalizacja bioproduktów mikrobiologicznych dla produkcji owoców i warzyw o walorach prozdrowotnych oraz dla poprawy żyzności gleb”.

Podczas wizyty Pan Bartosz Dąbrowski – z-ca Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju MRiRW miał, także okazję przyjrzeć się z bliska działalności wybranych działów i zakładów naukowo-badawczych naszej jednostki. Odwiedził Sad Doświadczalny Instytutu Ogrodnictwa w Dąbrowicach, Ekologiczny Sad w Nowym Dworze – Parcela, kompleksy szklarniowe przy ul. Pomologicznej 13 i ul. Rybickiego 15/17, Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności, Zakład Ochrony Roślin, Pracownię Przechowalnictwa i Fizjologii Pozbiorczej Owoców i Warzyw oraz powstające, m.in. dzięki funduszom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014−2020, Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych oraz Regionalne Centrum Bioróżnorodności Ogrodniczej. Spotkanie zakończyła wizyta w Pałacu Prymasowskim.

image_pdfPobierz PDFimage_printDrukuj
Udostępnij na: