Skip to content

Wizyta Pana dr. inż. Zygmunta Krasińskiego – Prezesa Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii

26 października br. wizytę w siedzibie naszego Instytutu złożył Pan dr inż. Zygmunt Krasiński – Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, doradca strategiczny Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Pan Prezes pracował jako ekspert Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej w ramach programu Partnerstwa Regionalnego i ekspert MNiSW w gremiach Komisji Europejskiej. Przez wiele lat był związany z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE pełniąc w latach 2014-20 funkcję Dyrektora tej jednostki. Działa prężnie na rzecz zintegrowania środowiska polskiego wokół zwiększenia udziału krajowych jednostek w programach Horyzont 2020 i Horyzont Europa. Głównym obszarem aktywności Pana dr. Zygmunta Krasińskiego jest wspieranie rozwoju współpracy międzynarodowej w obszarze badań i innowacji.

W spotkaniu, które miało charakter roboczy, uczestniczyli pracownicy IO-PIB zainteresowani partycypacją w projektach międzynarodowych i krajowych projektach wdrożeniowych. Przedyskutowano korzyści płynące z ewentualnego członkostwa IO-PIB w Polskiej Izbie Gospodarczej Zaawansowanych Technologii oraz nowe możliwości pozyskania przez naszą jednostkę dodatkowych środków finansowych na inwestycje i programy badawcze. Omówiono również aktualne problemy związane z procesem przygotowania i oceny wniosków projektowych w NCBR, w tym m.in. nadmiernie rozbudowane i sformalizowane ich treści, w których ginie merytoryczny sens przedsięwzięć badawczych oraz niezadawalający system oceny wniosków. Uczestnicy spotkania wskazywali, także na brak źródeł finansowania przedsięwzięć związanych z sektorem rolno-spożywczym.

image_pdfPobierz PDFimage_printDrukuj
Udostępnij na: