Skip to content

Współpraca z podmiotami gospodarczymi

W ramach współpracy z podmiotami gospodarczymi w Instytucie Ogrodnictwa – PIB wykonuje się corocznie szereg badań zgodnych z potrzebami zleceniodawców.

Należą do nich m.in. przedrejestracyjne badania skuteczności działania środków ochrony roślin oraz ocenianie nowych środków lub ich form użytkowych (fungicydy, zoocydy, nematocydy, bioregulatory, herbicydy, adiuwanty, regulatory wzrostu i rozwoju roślin), które mogą być dopuszczone do stosowania w produkcji owoców, warzyw i roślin ozdobnych. Opracowywane są także konsorcja pożytecznych mikroorganizmów stymulujących wzrost i plonowanie roślin.

Ponadto w ramach profilu badawczo-rozwojowego w Instytucie wykonuje się szereg ekspertyz i prac zleconych (rocznie ok. 2 tys.).

Obecnie w IO-PIB prowadzone są pionierskie w skali kraju badania nad wykorzystaniem technik spektrometrycznych w świetle widzialnym i bliskiej podczerwieni (VIS/NIR) do niedestrukcyjnej oceny dojrzałości i jakości owoców. Instytut jest jedynym ośrodkiem naukowym w Polsce prowadzącym badania nad zastosowaniem dynamicznie kontrolowanej atmosfery (DCA) w przechowalnictwie owoców i warzyw ze śledzeniem na bieżąco stanu ich dojrzałości za pomocą pomiaru fluorescencji chlorofilu (HarvestWatch).

Badane są również technologie przechowywania w kontrolowanych atmosferach również w tych z ekstremalnie niskim stężeniem tlenu.

Dużym zainteresowaniem przemysłu i konsumentów cieszą się także innowacyjne produkty spożywcze, w tym soki mętne i smoothie o wysokich wartościach prozdrowotnych oraz beztłuszczowe przekąski z suszonych owoców i warzyw, które są atrakcyjną alternatywą dla chipsów ziemniaczanych.

Dzięki opracowaniu innowacyjnych kombajnów do zbioru owoców miękkich oraz technologii upraw dostosowanych do zbioru mechanicznego, Polska jest drugim w świecie producentem czarnej porzeczki.

Dużym zainteresowaniem przemysłu nawozowego cieszą się technologie mikrobiologicznego wzbogacania formulacji multifunkcyjnych nawozów granulowanych z frakcją organiczną, które dają możliwość racjonalnego nawożenia i zapobiegania degradacji gleb.

Udostępnij na: