Skip to content

Komitet redakcyjny

Nowości Warzywnicze – Komitet redakcyjny

Prof. dr hab. Ryszard Kosson – Redaktor Naczelny 
Dr hab. Bożena Nawrocka – z-ca Redaktora Naczelnego
Dr Irena Babik 
Prof. dr hab. Józef Robak 
Dr hab. Elżbieta U. Kozik, prof. IO

Redaktorzy tematyczni
Dr Irena Babik (warzywnictwo gruntowe i szklarniowe)
Dr hab. Elżbieta U. Kozik, prof. IO (genetyka, biotechnologia)
Prof. dr hab. Ryszard Kosson (przechowalnictwo, przetwórstwo) 
Dr hab. Bożena Nawrocka, prof. IO (entomologia)
Prof. dr hab. Józef Robak (fitopatologia, warzywnictwo)


Adres 
Redakcja Nowości Warzywniczych
Instytut Ogrodnictwa 
96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 
Tel. 46 8332211
e-mail: Ryszard.Kosson@inhort.pl lub bulletin@inhort.pl

Udostępnij na: