Skip to content

57. Naukowa Konferencja Pszczelarska

W organizację 57 Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, oprócz Pszczelniczego Towarzystwa Naukowego i Zakładu Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa w Puławach, włączył się także Uniwersytet Śląski w Katowicach, Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach oraz Urząd Miasta Cieszyn. Tegoroczna edycja, zaplanowana na 10–12 marca, odbyła się na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie i została połączona z wystawą sprzętu pszczelarskiego.

Patronat honorowy objęli: Jan Krzysztof Ardanowski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jakub Chełstowski – Marszałek Województwa Śląskiego, Jarosław Wieczorek – Wojewoda Śląski, Mieczysław Szczurek – Starosta Cieszyński oraz Gabriela Stankiewicz – Burmistrz Miasta Cieszyn. Przedsięwzięcie wspomogło grono partnerów: Biowet Puławy, Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach, Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu, Laboratorium Badawcze Sorbolab, Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń, Spółdzielnia Pszczelarska Apis z Lublina oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W imieniu organizatorów składamy wszystkim serdeczne podziękowania.

Uczestnictwo zgłosiło 115 osób z 74 doniesieniami naukowymi z zakresu szeroko rozumianego pszczelnictwa (biologia, hodowla i genetyka oraz choroby i zatrucia pszczół, gospodarka pasieczna i ekonomika, apiterapia, produkty pszczele, pożytki i zapylanie, inne owady zapylające). Udział zapowiedzieli zaproszeni goście oraz szerokie grono pszczelarzy praktyków (w sumie ponad 300 osób).

Uroczyste otwarcie konferencji odbyło się w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie. Wręczono nagrody w konkursie „Pszczelarskie Innowacje 2020”. Wygłoszone zostały 4 referaty wprowadzające. Drugiego dnia konferencji, po trzech sesjach dotyczących chorób i zatruć oraz biologii, hodowli i genetyki pszczół, organizatorzy przerwali obrady, podporządkowując się administracyjnemu zakazowi zgromadzeń z tytułu ograniczania ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa (SARS-CoV-2). W celu zaprezentowania zarejestrowanym uczestnikom wszystkich zgłoszonych doniesień plenarnych i posterowych, przesłane przez autorów materiały umieszczono na stronie www.opisik.pulawy.pl.

Mamy nadzieję, że kolejna edycja konferencji odbędzie się bez przeszkód i serdecznie zapraszamy na 58 Naukową Konferencję Pszczelarską.

Kierownik Zakładu Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa
dr hab. Zbigniew Kołtowski, prof. IO


Materiały z konferencji

image_pdfPobierz PDFimage_printDrukuj
Udostępnij na: