Skip to content

61. Naukowa Konferencja Pszczelarska

Puławy, 5-6 marca 2024 r.

5-6 marca 2024 roku w Puławach odbyła się 61. Naukowa Konferencja Pszczelarska zorganizowana przez Instytut Ogrodnictwa − Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Pszczelnictwa w Puławach oraz Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli: Pan Czesław Siekierski − Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Krzysztof Komorski − Wojewoda Lubelski, Pan Jarosław Stawiarski − Marszałek województwa lubelskiego, Pan Stanisław Ból − Prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego, Pani Danuta Smaga − Starosta Puławski oraz Pan Paweł Maj − Prezydent Miasta Puławy. Konferencję otworzyły: prof. dr hab. Bożena Matysiak − Zastępca Dyrektora ds. Naukowych IO-PIB, dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. IO-PIB oraz dr hab. Monika Fliszkiewicz. Wydarzenie zgromadziło czołowych ekspertów z krajowych instytucji badawczych, uczelni wyższych oraz organów państwowych, pszczelarzy praktyków i specjalistów z branży. Wśród wykładowców i uczestników znaleźli się również goście z zagranicy: dr Fani Hatjina z Zakładu Pszczelarstwa w Chalkidiki (Grecja) i dr Marin Kovačić z Uniwersytetu w Osijek, Wydziału Rolniczego z Chorwacji oraz dr Iryna Kovalchuk, dr Jerzy Kovalskyi, Roman Petryshak i Andrzej Boyko z Lwowskiego Uniwersytetu Nauk Weterynaryjnych i Biotechnologii we Lwowie (Ukraina). Podczas 61. Naukowej Konferencji Pszczelarskiej zaprezentowano wyniki badań obejmujących zagadnienia z zakresu: biologii, hodowli i genetyki pszczół, gospodarki pszczelarskiej, chorób, szkodników i zatruć pszczół, bogactwa produktów pszczelich, problematyki mniej znanych zapylaczy oraz botaniki pszczelarskiej (38 referatów, 35 posterów). Inspirujące wystąpienia prelegentów, którzy przedstawili ciekawe wyniki badań, przyczyniły się do podjęcia ożywionej dyskusji, podczas której uczestnicy podzielili się swoimi spostrzeżeniami i cennym doświadczeniem praktycznym. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły czasopisma pszczelarskie: Pszczelarstwo, Pszczelarz Polski oraz Pasieka, a także Radio Warroza Pszczele Wieści i TVP3 Lublin.
Organizacja Konferencji została dofinansowana ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała nauka II”, umowa nr KONF/SN/0213/2023/01.

materiały konferencyjne

więcej…

image_pdfPobierz PDFimage_printDrukuj
Udostępnij na: