Skip to content

III Warsztaty „Jakość nasion w ochronie zasobów genowych roślin ogrodniczych”

Skierniewice, 10 – 11 kwietnia 2024 roku

10 – 11 kwietnia 2024 r. w Instytucie Ogrodnictwa – Państwowym Instytucie Badawczym odbyło się międzynarodowe spotkanie – III Warsztaty „Jakość nasion w ochronie zasobów genowych roślin ogrodniczych” (Seed quality in genetic resources conservation of horticultural plants) zorganizowane w ramach zadania 1.3 „Prowadzenie kolekcji aktywnej nasion oraz bazy danych zasobów genowych roślin ogrodniczych” finansowanego  przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Prof. dr hab. Bożena Matysiak – zastępca dyrektora ds. naukowych Instytutu Ogrodnictwa – PIB poprowadziła sesję inauguracyjną, w której wystąpili prof. dr hab. Dorota Konopacka – dyrektor IO-PIB oraz dr hab. Mirosław Sitarek, prof. IO – kierownik Zakładu Odmianoznawstwa, Szkółkarstwa i Zasobów Genowych. Prof. Sitarek był także przewodniczącym  sesji ogólnej, podczas której eksperci z Izraela, Niemiec, Chin oraz Polski dzielili się doświadczeniami i aktualnymi badaniami, podkreślając znaczenie ochrony bioróżnorodności genetycznej roślin ogrodniczych. Uczestnicy zapoznali się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w zakresie przechowywania nasion roślin ogrodniczych, zwłaszcza gatunków o nasionach tzw. trudnych, co stanowi znacznie większe wyzwanie niż gromadzenie i zarządzanie nasionami w bankach genów roślin rolniczych. Eksperci, biorący udział w spotkaniu, żywo dyskutowali na temat standardów i procedur stosowanych w bankach genów ze szczególnym uwzględnieniem różnych typów nasion roślin ogrodniczych, zarówno roślin zielnych jak i drzewiastych.

Ważnym punktem programu było zwiedzanie Ośrodka Elitarnego Materiału Szkółkarskiego Instytutu Ogrodnictwa w Prusach oraz kolekcji polowych zasobów genowych roślin ogrodniczych, laboratoriów badawczych IO-PIB oraz Regionalnego Centrum Bioróżnorodności Ogrodniczej (RCBO), w którym obyło się spotkanie związane z tematem dotyczącym rozmnażanych generatywnie zasobów genowych bylin (czosnek, truskawka) i krzewów owocowych.

W spotkaniu wzięli udział goście z zagranicznych instytutów badawczych, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego, Leśnego Banku Genów Kostrzyca oraz Instytutu Ogrodnictwa – PIB. 

image_pdfPobierz PDFimage_printDrukuj
Udostępnij na: