Skip to content

Inauguracja w Szkole Doktorskiej „AgroBioTech PhD”

W dniu 4 listopada odbyła się inauguracja kształcenia w Szkole Doktorskiej „AgroBioTech PhD”, utworzonej przez jednostki podległe Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tj.: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego (IBPRS) im. Prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie, Instytut Ogrodnictwa (IO) w Skierniewicach oraz Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie (IHAR). Inauguracja miała charakter interaktywny i wzięli w niej udział: Dyrektor Szkoły Doktorskiej, pani Prof. Bożena Waszkiewicz-Robak, członkowie Rady Dyrektorów składającej się z dyrektorów Instytutów tworzących szkołę (prof. dr hab. Dorota Konopacka – IO, prof. dr hab. Artur Świergiel – IBPRS oraz prof. dr hab. Henryk Bujak – IHAR), członkowie Rady Szkoły Doktorskiej, kandydaci na doktorantów zakwalifikowani do szkoły (wśród nich dwie osoby mające realizować prace badawcze w Instytucie Ogrodnictwa), a także przyszli promotorzy rozpraw doktorskich. Na spotkaniu online został odczytany List Gratulacyjny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla organizatorów szkoły oraz doktorantów pierwszego rocznika kształcenia. Dyrektorzy Instytutów wyrazili pogląd, że pierwszy nabór do Szkoły Doktorskiej można uznać za sukces i że jest on dobrym prognostykiem na kolejne lata rekrutacji. Kandydaci złożyli ślubowanie, stając się oficjalnie doktorantami Szkoły Doktorskiej „AgroBioTech PhD”.

image_pdfPobierz PDFimage_printDrukuj
Udostępnij na: