Skip to content

Instytut Ogrodnictwa – PIB realizatorem i koordynatorem projektu SPIN-FERT

1 czerwca 2024 r. rozpoczyna się realizacja projektu „Innovative practices, tools and products to boost soil fertility and peat substitution in horticultural crops” (SPIN-FERT), którego kierownikiem jest  dr hab. Eligio Malusa, prof. IO. Projekt zrzesza 20 konsorcjantów i jest realizowany w ramach Misji Gleba (Horyzont Europa).

Celem Projektu  SPIN-FERT jest poprawa stanu gleby i produkcja beztorfowych podłoży uprawowych. W ramach projektu proces produkcji różnych biopochodnych i odpadowych produktów nawozowych zostanie zoptymalizowany w perspektywie gospodarki o obiegu zamkniętym. Opracowane one będą przy użyciu innowacyjnych protokołów, które zapewnią wysoce skuteczne biostymulatory i ulepszone właściwości kompostu. Powstaną poprzez dodanie specjalnie wyselekcjonowanych szczepów drobnoustrojów i sztucznych kwasów humusowych pochodzących z odpadów w celu poprawy ich właściwości i przydatności dla różnych roślin, w szczególności dla szkółkarstwa i przemysłu roślin doniczkowych. Wszystkie te innowacyjne produkty zostaną zatwierdzone w badaniach terenowych, z których większość przeprowadzona będzie w gospodarstwach komercyjnych i szkółkach po procesie konsultacji z rolnikami, a także zintegrowana z agronomicznymi praktykami zarządzania glebą w celu upowszechnienia rozwiązania.

Projekt będzie realizowany do 30.11.2027 roku, a jego łączna wartość to prawie 7,1 mln €.

image_pdfPobierz PDFimage_printDrukuj
Udostępnij na: