Skip to content

IV Krajowe Dni Pola 2023

Sielinko, 3-5 czerwca 2023 r.

Tegoroczne IV Krajowe Dni Pola 2023 odbyły się 3-5 czerwca na terenie Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Sielinku. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewoda Wielkopolski, Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi.

Podczas trzydniowego wydarzenia odbywającego się pod hasłem „Rolnictwo Innowacyjne”, zwiedzający mieli możliwość zapoznać się z wynikami doświadczeń polowych w Strefie Poletek Demonstracyjnych, nowymi technikami, technologiami upraw oraz odmianami roślin w Strefie Innowacji, a także z ofertami licznych firm, prezentującymi m.in. ciągniki, maszyny, urządzenia i środki do produkcji rolniczej, rośliny ogrodowe, drzewka i krzewy owocowe w Strefie XXIX Wielkopolskich Targów Rolniczych. Przybyli odwiedzający mogli również zasięgnąć rad specjalistów w Strefie Doradztwa i Instytutów oraz Stefie Ogrodniczej, zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami energetycznymi w Strefie Energii dla Rolnictwa.

Na stoisku IO-PIB, które swoją obecnością zaszczycili m.in. Pan Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Robert Telus oraz Europejski Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi ­ Janusz Wojciechowski, zaprezentowano materiały promujące wyniki uzyskane podczas realizacji Programu Wieloletniego IO 2015–2020, a także opisy odmian roślin sadowniczych wyhodowanych w IO-PIB. Zaprezentowano także oferty Laboratoriów Akredytowanych: Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich, Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności oraz Laboratorium Badania Jakości Produktów Ogrodniczych. Ponad to promowano m.in. cele i założenia takich projektów jak: BIO-FERTIL – „Opracowanie technologii innowacyjnych nawozów mineralnych wzbogaconych mikrobiologicznie”, BiofruitNET – „Zwiększenie innowacyjności ekologicznej produkcji owoców poprzez silną sieć wiedzy”, oraz BioSafeFood „Opracowanie technologii produkcji wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumenta owoców i warzyw z zastosowaniem nowych biopreparatów w ochronie upraw przed chorobami”, BioHortiTech „Improved bio-inocula and living mulching technologies for integrated management of horticultural crops”, DOMINO „Dynamiczne ściółkowanie gleby i stosowanie recyklingowanych ulepszaczy glebowych w celu zwiększenia różnorodności biologicznej, odporności i zrównoważonego rozwoju intensywnych, ekologicznych sadów owocowych i winnic”. Przedstawiono Internetową Platformę Wspomagania Decyzji Nawodnieniowych dostępną na serwerze Instytutu Ogrodnictwa pod adresem http://www.nawadnianie.inhort.pl, Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych, Laboratorium Chorób Roślin, a także oferty na: analizy mikrobiologiczne gleby, potwierdzenie tożsamości odmianowej roślin oraz analizy materiału roślinnego za pomocą cystometrii przepływowej. Ponadto, Krajowe Dni Pola w Sielinku stworzyły doskonałą okazję do promocji na stoisku IO-PIB bardzo pomocnego narzędzia wsparcia producentów jakim jest System wspomagania decyzji w ochronie roślin HortiOchrona (http://hortiochrona.inhort.pl), opracowany w naszej jednostce

Dodatkowo podczas trzeciego dnia Krajowych Dni Pola zorganizowano pod hasłem „Dzień młodego rolnika” praktyczne lekcje ze specjalistami branżowymi, w ramach których swoją wiedzę zaprezentowali, także pracownicy naukowi Instytutu Ogrodnictwa – PIB:

image_pdfPobierz PDFimage_printDrukuj
Udostępnij na: