Skip to content

Bazy danych ogólnodostępne Zagraniczne

AgEconSearchBaza zawiera rekordy z dziedziny agrobiznesu, ochrony żywności, naturalnych źródeł energii, ekonomii itd. Rejestruje artykuły, książki, rozdziały książek, raporty, materiały konferencyjne oraz rozprawy od lat 60-tych XX w. Tworzona przez University of Minnesota: Department of Applied Economics and University Libraries.
AGRIS  (International System for Agricultural Science and Technology)    Baza abstraktowa tworzona od 1974 r. pod auspicjami FAO. Zawartość tematyczna bazy związana jest z szeroko pojętymi zagadnieniami rolnictwa i przemysłu spożywczego, inżynierii rolniczej, leśnictwa i rybołówstwa, a także hydrologii, zasobów naturalnych i ochrony środowiska. Zakres czasowy od 1975 roku.
CEEOLCentral and Eastern European Online Library to baza indeksująca pełnotekstowe artykuły czasopism, e-booki oraz dokumenty elektroniczne z zakresu nauk humanistycznych i społecznych związane z Europą Środkową, Wschodnią i Południowo-Wschodnią.
DOAB (Directory of Open Access Books)Wielodziedzinowa baza recenzowanych zagranicznych książek naukowych publikowanych w otwartym dostępie.
DOAJ (Directory of Open Access Journals)      Baza indeksuje największy zbiór czasopism naukowych dostępnych na wolnych licencjach. Serwis zapewnia dostęp do pełnych tekstów i umożliwia przeglądanie tytułów czasopism według dziedzin, szukanie tytułów czasopism w indeksie alfabetycznym i wyszukiwanie artykułów według słów kluczowych.
DOAR (Directory of Open Access Repositories)Repozytorium dokumentów elektronicznych uczelni z całego świata publikowanych w otwartym dostępie.
EconPapersBaza prowadzona przez Uniwersytet w Örebro w Szwecji zapewnia dostęp do RePEc (ResearchPapers in Economics), największej na świecie kolekcji ekonomicznych publikacji i aplikacji ekonomicznych online, w większości ogólnodostępnych.
FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations)Platforma tworzona przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), oferująca m.in. katalog dokumentów i publikacji oraz danych statystycznych dotyczących produkcji, dystrybucji, produktów żywieniowych, walki z niedożywieniem i głodem, stanu i rozwoju w branżach takich jak: rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i hodowla zwierząt.
FAOBIBWielojęzyczna baza dokumentów i publikacji wydanych przez FAO od 1945 r. oraz książek i serii wydawniczych wydanych przez FAO od 1976 r.
FAOSTATFAO Statistical Database zawiera dane statystyczne z zakresu gospodarki światowej, w tym rolnictwa, produkcji rolnej, leśnictwa, gospodarki leśnej, rybołówstwa, gospodarki żywnościowej.
HINDAWIPełnotekstowa baza danych z różnych dyscyplin naukowych publikowanych w otwartym dostępie.
IngentaConnectBaza zawiera publikacje z zakresu rolnictwa, gospodarki żywnościowej, biologii, chemii, fizyki, astronomii, ekonomii, matematyki, inżynierii, informatyki, psychologii, socjologii, filozofii i itp. Oferuje bezpłatny dostęp do spisów treści i abstraktów, jak również daje możliwość przeszukiwania tematycznego lub poprzez listę wydawców.
Project GutenbergBezpłatny serwis oferujący zbiór e-booków nieobjętych prawami autorskimi, a także materiałów, których autorzy wyrazili zgodę na publikację.
PubMedBibliograficzno-abstraktowa baza danych umożliwiająca przeszukiwanie i dostęp do pełnych tekstów, streszczeń oraz opisów bibliograficznych publikacji, indeksowanych przez MEDLINE z różnych dziedzin medycyny, biologii, farmakologii, genetyki i innych nauk biomedycznych.
Udostępnij na: