Skip to content

Bazy dostępne tylko w sieci IO-PIB

Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN) w ramach licencji krajowych umożliwia bezpłatny dostęp do światowych zasobów wiedzy – elektronicznych baz danych oraz czasopism i publikacji naukowych w wersji elektronicznej.

WBN udostępnia Portal Komunikacji Naukowej Infona. W serwisiedostępne są czasopisma i książki wydawnictw: Elsevier, Springer i Wiley zakupione w ramach licencji krajowych oraz ich numery archiwalne, a także otwarte zasoby polskie. Serwis ułatwia także współpracę, wymianę wiedzy, opinii i doświadczeń w środowisku naukowym.

Dostęp do baz możliwy jest ze wszystkich komputerów w IO-PIB.

W ramach licencji krajowych możliwy jest bezpłatny dostęp do następujących baz i czasopism:

EBSCO    EBSCO Information Services obejmujący pakiet podstawowy 14 baz, w tym 7 baz pełnotekstowych zawierających czasopisma naukowe różnych wydawców, książki, gazety i inne publikacje: Academic Search Ultimate, Business Source Ultimate i Regional Business News, Health Source: Nursing/Academic Edition, Health Source: Consumer Edition, Master File Premier, Newspaper Source oraz 7 baz bibliograficznych (abstraktowych): Agricola, ERIC, GreenFILE, Library Information Science & Technology Abstracts (LISTA), MEDLINE, European Views of the Americas, Teacher Reference Center.
Baza dostępna w sieci IO-PIB na serwerze producenta
Pełna informacja o bazie
Informacje o licencji
Nature  Międzynarodowy tygodnik opisujący odkrycia ze wszystkich dziedzin nauki i technologii. Licencja krajowa obejmuje dostęp do roczników od 2010 do bieżących numerów tygodnika.

Czasopismo dostępne w sieci IO-PIB z serwera wydawcy
Informacje o licencji
Science  Czasopismo naukowe wydawane przez American Association for the Advancement of Science. Od roku 2010 jest udostępniane w ramach krajowej licencji, która obejmuje roczniki od 1997.

Czasopismo dostępne w sieci IO-PIB z  serwera wydawcy  American Association for the Advancement of Science
Informacje o licencji
Science Direct (Elsevier)  Pełnotekstowa naukowa baza danych obejmująca (umowa na lata 2022-2024) czasopisma z grupy Cell (19 tytułów), grupy Lancet (4 tytuły) oraz 7 kolekcji tematycznych Science Direct: Biochemistry, Genetics and Molecular Biology; Computer Science; Engineering; Health Sciences; Immunology and Microbiology; Mathematics; Physics and Astronomy, w sumie 1596 czasopism (katalog 2024)
Licencja krajowa Elsevier obejmuje także:
– wybrane pakiety książek.
– program umożliwiający polskim autorom publikowanie artykułów Open Access w czasopismach hybrydowych i otwartych, patrz Program publikowania otwartego Elsevier
Zakres tematyczny: nauki ścisłe, humanistyczne i społeczne.

Baza dostępna w sieci IO-PIB na:
– serwerze wydawcy Science Direct
– serwerze Infona w ICM
Informacje o licencji
Scopus i dodatek SciVal  Interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Tworzona jest przez Elsevier. Obecnie obejmuje ok. 23.000 recenzowanych czasopism (w tym 3600 Open Access), 145.000 książek, 562 serii książkowych, ok 8 W bazie indeksowane są także naukowe strony www. Ponad połowa czasopism w bazie pochodzi spoza USA. Baza podaje także indeks Hirscha, który liczony jest w oparciu o publikacje od 1970 roku. Baza jest udostępniana od roku 2012 w ramach krajowej licencji akademickiej.
Baza dostępna w sieci IO-PIB na serwerze producenta

SciVal to narzędzie bibliometryczne, które służy do analizy danych zawartych w bazie Scopus, umożliwia wizualizację osiągnięć instytucji naukowych, porównanie z innymi jednostkami, ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów, a także analizowanie trendów w świecie nauki.

Wymagane jest posiadanie osobistego konto do serwisów Elsevier.
Narzędzie dostępne w sieci IO-PIB: SciVal
Informacje o licencji
Springer Link  Wielodziedzinowa baza zawierająca czasopisma elektroniczne wydawnictw Springer i Kluwer AcademicPublishers. Licencja Springer (umowa na lata 2022-2024) obejmała w 2023 r. dostęp do 2282 czasopism bieżących hybrydowych lub subskrypcyjnych (katalog 2023, głębokie archiwa).
W 2011r.  krajowa licencja Springer została rozszerzona o anglojęzyczne e-książki.
Zakres tematyczny: nauki techniczne, ekonomia, biznes, chemia, fizyka, biologia i ochrona środowiska, matematyka i informatyka, statystyka, prawo oraz medycyna.
Licencja Springer obejmuje także program umożliwiający polskim autorom bezpłatne publikowanie artykułów Open Access w czasopismach hybrydowych (Program publikowania otwartego Springer).

Baza dostępna w sieci IO-PIB na:
– platformie Wydawcy SpringerLink
– platformie Infona w ICM
Informacje o licencji
Web of Science i InCites – dodatek do Web of ScienceLicencja krajowa obejmująca kolekcję baz produkowanych przez Clarivate, w tym indeksy cytowań na platformie Web of Science (WoS), pakiet Journal and Highly Cited Data obejmujący bazy Journal Citation Reports i Essential Science Indicators, narzędzia API oraz InCites Benchmarking & Analytics. Indeksy cytowań podzielone są na dwa pakiety: Web of Science Core Collection oraz Web of Science Citation Connection.
Pakiet WoS Core Collection obejmuje podstawowe indeksy z zależnymi od licencji zakresami czasowymi:
– Science Citation Index Expanded (SCIE) od 1945
– Social Sciences Citation Index (SSCI) od 1956
– Art and Humanities Citation Index (AHCI) od 1975
– Conference Proceedings Citation Index (CPCI, w tym Science oraz Social Science & Humanities) od 1990
– Book Citation Index (BKCI, w tym Science oraz Social Science & Humanities) od 2010
– Emerging Sources Citation Index (ESCI) od 2005
– Current Chemical Reactions (CCR) od 2010
– Index Chemicus (IC) od 2010
Pakiet WoS Citation Connection obejmuje:
– Biosis Citation Index od 2010
– Data Citation Index (DCI) do 2010,
– Dervent Innovation Index (DII) od 2010
– Current Contents Connect od 2010
– Zoological Records od 1864.

InCites Benchmarking & Analytics to narzędzie, które służy do analizy danych z 77 mln publikacji od 1980 roku zawartych w bazach SCIE, SSCI, A&HCI, JCR i ESI oraz pozwala porównywać dorobek naukowy badaczy i instytucji, analizować wykorzystanie czasopism w instytucjach, opracowywać strategie badawcze oraz może wspierać decyzje publikacyjne i kadrowo-administracyjne.

Wymagane jest posiadanie osobistego konta na platformie Web of Science.
Narzędzie dostępne w sieci IO-PIB: InCites
Informacje o licencji
Wiley Online Library  Licencja krajowa obejmująca od 2023 roku 491czasopism wybranych z pełnej kolekcji Wiley z rocznikami od 1997 dostępnych na serwerze wydawcy Wiley Online Library. W maju 2016 licencja Wiley została rozszerzona o 2450 książek elektronicznych wydanych w latach 2009 i 2015 (katalog).
Baza dostępna w sieci IO-PIB na:
– serwerze wydawcy Wiley Online Library
– platformie Infona w ICM
Informacje o licencji
Udostępnij na: