Skip to content

e-książki

Zagraniczne książki elektroniczne online

FreeBooks4Doctors Baza promuje bezpłatny dostęp i udostępnia w formie elektronicznej książki z zakresu medycyny. Baza dostępna jest z dowolnego komputera pod adresem:
http://www.freebooks4doctors.com/
Światowa Biblioteka Cyfrowa (ang. The World Digital Library, WDL)Światowa Biblioteka Cyfrowa zawiera unikatowe materiały kulturalne pochodzące z bibliotek i archiwów na całym świecie (manuskrypty, rzadkie książki, filmy, nagrania dźwiękowe, druki i fotografie). Materiały zawarte na stronie to pliki w ponad czterdziestu językach świata. Z wybranych zbiorów z bibliotek i archiwów całego świata można korzystać bezpłatnie.

Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN) w ramach licencji krajowej oferuje dostęp do elektronicznych książek, które dostępne są ze wszystkich komputerów pracujących w sieci internetowej IO-PIB:

EBSCOEBSCO Information Services w ramach licencji krajowej udostępnia nową darmową kolekcję e-booków, zawierającą tysiące wysokiej jakości książek elektronicznych w otwartym dostępie (OA) od wiodących wydawnictw uniwersyteckich i naukowych na świecie. Zawiera e-booki w pełnotekstowych bazach, m.in.:
– Academic Search Ultimate – książki z zakresu m.in. astronomii, biomedycyny, inżynierii, literatury, matematyki;
– Business Source Ultimate – publikacje z zakresu biznesu;
– Health Source: Nursing. Academic Edition – głównie monografie z zakresu m.in.: nauk medycznych, ochrony zdrowia;
– Health Source Consumer Edition – zwłaszcza monografie z zakresu m.in. ochrony zdrowia, medycyny ogólnej, medycyny sportowej, chorób, takich jak m.in. rak, cukrzyca;
– MasterFILE Premier – przede wszystkim monografie i publikacje encyklopedyczne z zakresu m.in.: nauk społecznych, ochrony zdrowia, biznesu, edukacji;
– MasterFILE Reference eBook Subscription (dodatek do bazy Master-File) – publikacje encyklopedyczne i słowniki z zakresu m.in. historii, literatury, genealog.

Baza dostępna w sieci IO-PIB na serwerze producenta.
Pełną informację można znaleźć na stronie www.pcss.pl/wbn.
Informacje o licencji.
Science Direct (Elsevier)Kolekcja książek elektronicznych wydawnictwa Elsevier w licencji krajowej obejmuje wybrane pełnotekstowe pakiety książek zakupione w latach 2015 i 2016 oraz 1712 monografii z lat 2013 i 2014 oraz 803 wolumeny serii książkowych lub serii poradnikowych (handbooks) z lat 2011-2015.

Baza dostępna w sieci IO-PIB na serwerze Wydawcy.
Informacje o licencji.
Springer LinkWielodziedzinowy pakiet książek wydawnictwa Springer zawierający ponad 137 tysięcy e-książek anglojęzycznych (katalogi: 1888–19891990–19992000–20042005–20092010–20142015–2019 oraz zbiór archiwalnych książek niemieckojęzycznych 1815–2004 dostępny jest na serwerze SpringerLinkoraz na platformie Infona w ramach licencji krajowej.

Baza dostępna w sieci IO-PIB na:
– serwerze Wydawcy SpringerLink ,
– platformie Infona w ICM.
Informacje o licencji.
WileyLicencja krajowa Wiley obejmuje 2450 książek elektronicznych wydanych w latach 2009 i 2015 (katalog) zakupionych w 2016 r.

Baza dostępna w sieci IO-PIB na:
– serwerze wydawcy Wiley Online Library,
– platformie Infona w ICM.
Informacje o licencji.
Udostępnij na: