Skip to content

DZIAŁ PLANOWANIA NAUKOWEGO I PROGRAMU WIELOLETNIEGO

Kierownik

ZAKRES PROWADZONYCH BADAŃ/DZIAŁAŃ

 • Opracowywanie merytorycznych sprawozdań z realizacji prac badawczych z zakresu sadownictwa, warzywnictwa, roślin ozdobnych i pszczelnictwa.
 • Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przygotowywaniem dokumentacji badań, prowadzeniem dokumentacji (wnioski, raporty końcowe, umowy) do projektów realizowanych w IO.
 • Opracowywanie planów prac badawczo-rozwojowych Instytutu, wniosków i raportów o dotację podmiotową, zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 29 czerwca 2015 r. tj. w sprawie Systemu Informacji o Nauce, uzupełnianie oraz wprowadzanie danych do systemów takich jak POL-on, PBN, czy OPI.
 • Gromadzenie wszystkich danych i opracowywanie materiałów do oceny działalności naukowej IO.
 • Przygotowywanie ankiety jednostki w celu przyznania kategorii naukowej.
 • Przygotowywanie odbioru zakończonych i zatwierdzania nowych tematów statutowych.
 • Nadzór nad przygotowywaniem umów rocznych, sprawozdań i nad bieżącą realizacją Programów Wieloletnich, zadań dotacji celowej MRiRW.
 • Nadzór nad prawidłowym przygotowaniem wniosków i sprawozdań z zakresu Postępu Biologicznego i Rolnictwa Ekologicznego.
 • Opracowywanie doraźnych materiałów, ankiet i zestawień o Instytucie dla potrzeb MRiRW, MNiSW oraz innych komórek.
 • Prowadzenie badań nad zastosowaniem metod statystycznych w doświadczalnictwie ogrodniczym oraz z zakresu ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw ogrodniczych.
 • Prowadzenie badań dotyczących monitorowania rynku i produkcji z zakresu ogrodnictwa. 

Pracownicy naukowi

 • dr Piotr Brzozowski
 • dr Krzysztof Zmarlicki
 • dr hab. Robert Maciorowski, prof. IO

Pracownicy

 • mgr inż. Małgorzata Karmańska
 • lic. Dorota Perzanowska
 • dr Elżbieta Węgrzynowicz-Lesiak
 • mgr inż. Karolina Zagawa
Udostępnij na: