Skip to content

LABORATORIUM ANALIZ CHEMICZNYCH

Kierownik

dr Waldemar Kowalczyk
tel.: +48 46 834 67 16, +48 46 834 67 36 , +48 46 833 42 52, 510 209 689,
e-mail: Waldemar.Kowalczyk@inhort.pl


ZAKRES PROWADZONYCH BADAŃ

 • Analizy chemiczne wykonywane w ramach: działalności statutowej i innych zadań realizowanych w Instytucie Ogrodnictwa oraz zleceń dla podmiotów gospodarczych.
 • Badania chemiczne środków wspomagających uprawę roślin oraz środków poprawiających  właściwości gleby (wg Ustawy o Nawozach i Nawożeniu).

Badania prowadzone są w oparciu o wysokiej klasy aparaturę badawczą i laboratoryjną (spektrometry ICP, AA, analizatory elementarne azotu, węgla i siarki, analizatory przepływowe, jonoanalizatory selektywne oraz szybkie urządzenia do rozkładu i mineralizacji różnych prób, nie tylko ogrodniczych).

Laboratorium posiada wykwalifikowany zespół z długoletnim doświadczeniem w pracy laboratoryjno-analitycznej.

OFERTA LABORATORIUM

 • Analizy gleby i podłoży ogrodniczych (pH, zasolenie, zawartość makro i mikroskładników) w celach diagnostycznych.
 • Pełna analiza wody do fertygacji upraw szklarniowych, polowych i sadowniczych, z możliwością oznaczenia dodatkowych elementów.
 • Oznaczanie pierwiastków takich jak: siarka, chlorki, sód i innych.
 • Oznaczanie ogólnych form składników mineralnych (węgiel, siarka, azot, fosfor, magnez, wapń, oraz mikroskładniki) w warzywach, owocach i materiale roślinnym.
 • Oznaczanie zawartości metali ciężkich metodą ICP-OES i metodą spektrometrii atomowej w materiale roślinnym i żywności pochodzenia roślinnego, pełna analiza pożywek nawozowych, wyciągów z mat uprawowych.

Pracownicy naukowi

 • mgr inż. Małgorzata Kunka
 • dr Waldemar Kowalczyk


Pracownicy techniczni

 • Hanna Kołodziejek
 • inż. Paulina Kotyna
 • Justyna Trojańczyk
Udostępnij na: