Skip to content

LABORATORIUM BADANIA JAKOŚCI PRODUKTÓW PSZCZELICH

Kierownik

dr hab. Teresa Szczęsna, prof. IO
tel.: +48 81 886 21 64, 603 183 166,
e-mail: Teresa.Szczesna@inhort.pl

Kierownik ds. Jakości, Kierownik ds. Technicznych

mgr. Katarzyna Kusyk
tel.: +48 81 886 21 64, 603 689 041,
e-mail: Katarzyna.Kusyk@inhort.pl


ZAKRES PROWADZONYCH BADAŃ

Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich jest jednostką strukturalną Instytutu Ogrodnictwa, Zakładu Pszczelnictwa w Puławach. Laboratorium prowadzi zarówno działalność naukową, jak i usługową, wykonuje badania jakości miodu oraz innych produktów pszczelich. Od 2006 r. Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) na badania parametrów fizykochemicznych oraz analizę pyłkową miodu (Nr akredytacji PCA AB 715).

 • Charakterystyka składu, właściwości fizykochemicznych i właściwości biologicznych miodu oraz innych produktów pszczelich (wosku, propolisu, pyłku kwiatowego i mleczka pszczelego).
 • Monitorowanie pozostałości leków weterynaryjnych w miodzie i wosku pszczelim.
 • Określanie optymalnych warunków utrwalania i przechowywania produktów pszczelich.
 • Opracowywanie i doskonalenie metod badania jakości produktów pszczelich.
 • Badania właściwości fizykochemicznych syropów stosowanych do zimowego dokarmiania pszczół.

OFERTA LABORATORIUM

 • Ocena jakości handlowej miodu.
 • Identyfikacja odmian miodu.
 • Ocena jakości wosku i węzy.
 • Opracowywanie nowych metod badania jakości produktów pszczelich.
 • Opracowywanie opinii dotyczących jakości miodu i innych produktów pszczelich.
 • Prowadzenie wykładów i szkoleń dla pszczelarzy oraz przedstawicieli laboratoriów zajmujących się kontrolą jakości produktów pszczelich.

Metody badań wykorzystywane przez laboratorium w ocenie jakości handlowej miodu są akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (Nr akredytacji PCA AB 715) oraz zgodne z aktualnie obowiązującym w kraju Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie metod analiz związanych z dokonaniem oceny miodu (Dz. U. Nr 17, poz. 94).

Laboratorium potwierdza swoje kompetencje uczestnicząc w porównaniach międzylaboratoryjnych/badaniach biegłości organizowanych przez uprawnione francuskie laboratorium BIPEA oraz International Honey Commission (IHC).

Pracownicy badawczo-techniczni

 •     mgr Katarzyna Jaśkiewicz
 •     mgr Alicja Sęk

Pracownicy techniczni

 • Urszula Kośka
 • mgr Sara Olszak
 • mgr inż. Aneta Porębska
 • mgr inż. Monika Witek
Udostępnij na: