Skip to content

PRACOWNIA GENETYKI I HODOWLI ROŚLIN SADOWNICZYCH

Pracownia Genetyki i Hodowli Roślin Sadowniczych (Fruit Genetics and Breeding Laboratory)

Kierownik

dr hab. Agnieszka Masny, prof. IO
tel.: +46 834 52 73, 501 622 880,
e-mail: Agnieszka.Masny@inhort.pl


ZAKRES PROWADZONYCH BADAŃ

Badania o charakterze poznawczym

 • Badania genetycznohodowlane i metodycznohodowlane na potrzeby prowadzonej hodowli twórczej roślin sadowniczych (dla opracowania najbardziej efektywnych metod i programów hodowli oraz możliwości poszerzenia istniejącej zmienności genetycznej hodowanych gatunków krzewów i drzew owocowych).
 • Badania nad możliwością zastosowania metod biotechnologicznych w prowadzonej hodowli twórczej roślin sadowniczych (dla zwiększenia efektywności tej hodowli poprzez wykorzystanie markerów molekularnych, mikrorozmnażania, izolacji i regeneracji zarodków, ocenę żywotności pyłku itp.).
 • Realizacja krajowych i międzynarodowych projektów badawczych.

 Badania o charakterze aplikacyjnym

 • Hodowla twórcza wybranych gatunków roślin sadowniczych (hodowla adaptacyjna, jakościowa i odpornościowa).
 • Zastosowanie metod biotechnologicznych w hodowli twórczej roślin sadowniczych (markery molekularne, mikrorozmnażanie wyhodowanych genotypów/odmian, izolacja i regeneracja zarodków, ocena żywotności pyłku itp.).
 • Zakładanie i prowadzenie doświadczeń demonstracyjnowdrożeniowych z nowo wyhodowanymi odmianami roślin sadowniczych (z zastosowaniem innowacyjnych technologii uprawy) w celu ich zgłoszenia do krajowego rejestru odmian oraz promocji.


Pracownicy naukowi

 •     dr Sylwia Keller-Przybyłkowicz
 •     dr Anita Kuras
 •     dr Mariusz Lewandowski
 •     dr hab. Agnieszka Masny, prof. IO
 •     prof. dr hab. Stanisław Pluta
 •     dr Łukasz Seliga
 •     dr Marek Szymajda

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

 • mgr inż. Jarosław Kołodziejski
 • mgr Agnieszka Walencik

Pracownicy techniczni

 •     Stanisław Bodek
 •     mgr inż. Renata Czarnecka
 •     Tadeusz Filipczak
 •     mgr inż. Bogusława Idczak
 •     inż. Alicja Klepaczka
 •     mgr Jolanta Kubik
 •     Krzysztof Pęzik
 •     Ilona Skiba
 •     Piotr Skręta
 •     Katarzyna Skrzeczkowska
 •     Igor Stankiewicz
 •     Krystyna Strączyńska
 •     Krzysztof Strojny
 •     Aleksandra Supeł
 •     Julia Supeł
 •     Marzena Śnieguła
Udostępnij na: