Skip to content

PRACOWNIA TECHNIKI OGRODNICZEJ

Kierownik

dr Jacek Rabcewicz
tel.: +48 46 834 52 89,
e-mail: Jacek.Rabcewicz@inhort.pl


ZAKRES PROWADZONYCH BADAŃ

 • Rozwój technologii zbioru i transportu płodów ogrodniczych.
 • Mechanizacja uprawy warzyw i owoców w celu ograniczenia nakładów energii i zanieczyszczenia środowiska naturalnego.
 • Rozwój proekologicznych metod zwalczania chwastów w uprawach jednorocznych i wieloletnich.
 • Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i magazynowanie jej nadwyżek w produkcji ogrodniczej.
 • Opracowywanie maszyn do mechanicznego zbioru nowych gatunków owoców deserowych i przemysłowych.
 • Opracowanie specjalistycznych maszyn dla produkcji szkółkarskiej.
 • Ocena nowych metod ograniczania skutków wiosennych przymrozków w uprawach wieloletnich.


Pracownicy naukowi

 •     mgr inż. Paweł Białkowski
 •     dr hab. Paweł Konopacki
 •     dr Jacek Rabcewicz

Pracownicy techniczni

 •     mgr inż. Andrzej Bartosik
 •     mgr Marek Jaworski
 •     Sławomir Kubik
Udostępnij na: