Skip to content

PRACOWNIA UPRAWY I NAWOŻENIA ROŚLIN SADOWNICZYCH

Kierownik

dr hab. Paweł Wójcik, prof. IO
tel.: +48 46 834 52 33,
e-mail: Pawel.Wojcik@inhort.pl


ZAKRES PROWADZONYCH BADAŃ

  • Ocena skuteczności nawożenia w integrowanej i ekologicznej uprawie, opracowywanie programów nawożenia oraz diagnostyka stanu odżywienia roślin sadowniczych na podstawie analizy liści oraz zawartości składników w glebie.
  • Metody pielęgnacji gleby w sadach i na plantacjach.
  • Cięcie i formowanie drzew owocowych oraz badania nad architekturą sadu, jego nasłonecznieniem i jakością owoców.
  • Poprawa jakości owoców w wyniku niechemicznych metod przerzedzania kwiatów/zawiązków.
  • Biofortyfikacja jabłek jodem.


Pracownicy naukowi

  •     dr Jacek Filipczak
  •     dr hab. Jerzy Lisek, prof. IO
  •     dr hab. Paweł Wójcik, prof. IO

Pracownicy badawczo-techniczni

  • dr Zbigniew Buler

Pracownicy techniczni

  •     Maria Krokocka
  •     mgr inż. Agnes Zmarlickine-Laszlovszky
Udostępnij na: