Skip to content

PRACOWNIA UPRAWY WARZYW I GRZYBÓW JADALNYCH

Kierownik
dr Natalia Skubij
tel.: +48 46 834 66 66,
e-mail: natalia.skubij@inhort.pl


ZAKRES PROWADZONYCH BADAŃ

 • Optymalizacja metod uprawy warzyw pod osłonami w obiegach zamkniętych oraz parametrów uprawowych podłoży bezglebowych, tradycyjnych i zawierających przetworzone odpady biodegradowalne stosowane w uprawie roślin warzywnych.
 • Doskonalenie ekologicznej metody uprawy warzyw.
 • Badanie wpływu różnych czynników uprawowych i zabiegów agrotechnicznych na wzrost, plonowanie i jakość roślin warzywnych.
 • Ocena przydatności odmian do różnych warunków uprawy, metod i systemów produkcji.
 • Ocena wartości gospodarczej i jakości nowych odmian warzyw, przydatności nawozów i podłoży oraz stymulatorów wzrostu w uprawie polowej i pod osłonami,
 • Diagnostyka chorób bakteryjnych i grzybowych pieczarki,
 • Analiza podłoża uprawowego oraz okrywy pieczarki pod kątem obecności patogenów grzybowych i bakteryjnych oraz szkodników występujących w uprawie pieczarki,
 • Ocena skuteczności środków ochrony roślin oraz preparatów dezynfekcyjnych (chemicznych, biologicznych) w ograniczaniu chorób pieczarki,
 • Ochrona upraw pieczarki przed chorobami – aktualizacja i opracowywanie programu ochrony grzybów, doradztwo w ochronie i uprawie grzybów,
 • Określanie przydatności dodatków do podłoża i okrywy w uprawie grzybów,
 • Określanie przydatności nowych ras grzybni pieczarki.

Pracownicy naukowi

 •     dr Jacek Dyśko
 •     mgr inż. Artur Kowalski
 •     mgr Joanna Łopacińska
 •     dr Natalia Skubij
 •     dr Joanna Szumigaj-Tarnowska

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

 • inż. Agnieszka Długosz
 • mgr  Andrzej Kowalski

Pracownicy techniczni

 • Alina Lichman
 • Halina Łągiewska
 • Dorota Marcinkowska
 • mgr inż. Teresa Sabat
 • mgr inż. Zbigniew Uliński
Udostępnij na: