Skip to content

ZAKŁAD BADANIA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI – DOKUMENTY

Certyfikaty

Zakres akredytacji

Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego

Zakres działalności

  • Ocena pozostałości środków ochrony roślin na potrzeby indywidualnych odbiorców produkujących żywność pochodzenia roślinnego w systemach Integrowanej Produkcji, Rolnictwa Ekologicznego, EUREPGAP i HACCP.
  • Kontrola prawidłowości stosowania środków ochrony roślin w płodach rolnych na potrzeby Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
  • Rozwój i doskonalenie metod analitycznych badania pozostałości środków ochrony roślin w produktach żywnościowych pochodzenia roślinnego.

Zlecenie badań

Próbki do badań przyjmujemy od poniedziałku do piątku
w godzinach 800 – 1500.

Próbki wysyłane pocztą wraz z aktualnym formularzem zlecenia i protokołem pobrania próbki kierować na adres:

Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności (Food Safety Laboratory)
ul. Pomologiczna 13 B, 96-100 Skierniewice

Oferta badań i cennik

Oferta badań i cennik – wersja angielska

Formularz Zlecenia Badań (plik pdf)          
Formularz Zlecenia Badań (plik Word)

Formularz Zlecenia Badań – wersja angielska (plik pdf)          
Formularz Zlecenia Badań – wersja angielska (plik Word)

Protokół Pobrania Próbki (plik pdf)             
Protokół Pobrania Próbki (plik Word)

Dane kontaktowe

Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności (Food Safety Laboratory)
Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności (Food Safety Laboratory)
ul. Pomologiczna 13 B, 96-100 Skierniewice

Kierownik Zakładu:
dr Artur Miszczak
e-mail: Artur.Miszczak@inhort.pl
tel.: (46 834 52 72

Kierownik ds. Jakości:
dr inż. Jolanta Szymczak

e-mail: Jolanta.Szymczak@inhort.pl
tel.: 46 834 53 78

Realizacja Zamówień i Dostaw
Katarzyna Gręda

e-mail: katarzyna.greda@inhort.pl
mgr Rafał Pejski
e-mail: rafal.pejski@inhort.pl
tel: 46 834 53 36

OBSŁUGA KLIENTA:
Alicja Kaźmierczak

e-mail: Alicja.Kazmierczak@inhort.pl
tel.: 46 834 52 86
Małgorzata Regulska
e-mail: malgorzata.regulska@inhort.pl
tel: 46 834 53 87

Udostępnij na: