Skip to content

ZAKŁAD BIOLOGII STOSOWANEJ

Kierownik

dr Danuta Wójcik (p.o. kierownika)
tel.: +48 46 834 53 81
e-mail: danuta.wojcik@inhort.pl


ZAKRES PROWADZONYCH BADAŃ

 • Ocena jakości, zdrowotności, czystości odmianowej i tożsamości genetycznej roślin rozmnażanych metodą in vitro.
 • Opracowywanie metod wytwarzania wysokiej jakości materiału nasadzeniowego mniej znanych lub trudnych w tradycyjnym rozmnażaniu roślin.
 • Wytwarzanie tetraploidów roślin oraz ich ocena fenotypowa i genetyczna pod względem cech użytkowych.
 • Uzyskiwanie podwojonych haploidów (linii DH) na drodze embriogenezy gametycznej.
 • Badanie mechanizmów odporności roślin ogrodniczych na czynniki stresowe biotyczne i abiotyczne.
 • Szybkie metody detekcji mikroorganizmów z rodzaju Phytophthora.
 • Badania anatomiczne, cytologiczne i cytometryczne w hodowli oraz wykorzystanie technik mikroskopowych w ochronie roślin ogrodniczych oraz przechowalnictwie owoców i warzyw.
 • Badania nad wpływem światła LED o różnej charakterystyce spektralnej na wzrost, rozwój, metabolizm i ekspresję genów wybranych roślin ogrodniczych.

Pracownicy naukowi

 • dr Justyna Góraj-Koniarska
 • dr Waldemar Kiszczak
 • mgr Aleksandra Machlańska
 • dr hab. Agnieszka Marasek-Ciołakowska, prof. IO
 • dr Monika Markiewicz
 • dr hab. Małgorzata Podwyszyńska, prof. IO
 • dr Aleksandra Trzewik
 • dr hab. inż. Agnieszka Wojtania
 • dr Danuta Wójcik

Pracownicy techniczni

 • mgr Małgorzata Grzelak
 • mgr  Urszula Kowalska
 • Dorota Łazęcka
 • mgr inż. Monika Marat
 • mgr inż. Katarzyna Mynett
 • mgr inż. Angelika Niewiadomska-Wnuk
 • Danuta Prochaska
 • inż. Agnieszka Rojek
 • Justyna Trzeciak
 • inż. Lidia Tułacz
 • Ewelina Wojciechowska
Udostępnij na: