Skip to content

ZAKŁAD ODMIANOZNAWSTWA, SZKÓŁKARSTWA I ZASOBÓW GENOWYCH (CULTIVAR TESTING, NURSERY AND GENE BANK RESOURCES DEPARTMENT)

Kierownik

dr hab. Mirosław Sitarek, prof. IO
tel.: +48 46 834 54 39, 501 506 714, 
e-mail: Miroslaw.Sitarek@inhort.pl


ZAKRES PROWADZONYCH BADAŃ

 • Ocena wartości użytkowej odmian roślin sadowniczych w warunkach klimatyczno-glebowych Polski, badanie ich wartości gospodarczej (WGO) oraz odrębności, wyrównania i trwałości (OWT).
 • Badanie wpływu nowych podkładek selekcji polskiej i zagranicznej na wzrost i owocowanie odmian jabłoni i gruszy.
 • Biologia wzrostu i owocowania drzew czereśni i śliw szczepionych na różnych podkładkach.
 • Ocena samo(nie)płodności odmian czereśni i wiśni w oparciu o identyfikację S-haplotypów z użyciem technik analizy DNA oraz dobór zapylaczy dla nowych odmian roślin sadowniczych.
 • Badania nad przydatnością gatunków i odmian roślin sadowniczych do ekologicznej uprawy.
 • Teoretyczne i praktyczne aspekty ekologicznej, integrowanej i konwencjonalnej produkcji nasiennej i szkółkarskiej roślin ogrodniczych i energetycznych.
 • Ocena zdrowotności i identyfikacja patogenów nasion oraz uszlachetnianie nasion.
 • Opracowanie fizjologicznych, metabolicznych i metabolomicznych markerów kiełkowania, spoczynku, żywotności i starzenia się nasion wybranych gatunków roślin ogrodniczych
 • Introdukcja nowych gatunków roślin ogrodniczych o dużym znaczeniu dla zdrowia człowieka.
 • Wytwarzanie i utrzymanie elitarnego materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych wolnego od wirusów, fitoplazm i wiroidów.
 • Gromadzenie, utrzymywanie i ocena materiału roślinnego stanowiącego źródło genów dla hodowców i gwarantującego zachowanie bioróżnorodności roślin ogrodniczych.
 • Zachowanie starych odmian i lokalnych genotypów roślin ogrodniczych zagrożonych wyginięciem.
 • Popularyzacja bioróżnorodności odmian/gatunków roślin ogrodniczych zgromadzonych w kolekcjach i podnoszenie świadomości społeczeństwa odnośnie potrzeby jej zachowania.
 • Prowadzenie kolekcji aktywnej roślin ogrodniczych rozmnażanych generatywnie.
 • Stworzenie kolekcji referencyjnej gatunków roślin towarzyszących uprawom ogrodniczym oraz zabezpieczenie ich zasobów genowych w Regionalnym Centrum Bioróżnorodności Ogrodniczej
 • Budowanie systemu dokumentacji integrującego dane dotyczące zgromadzonych w Instytucie Ogrodnictwa genotypów, ich dane paszportowe, charakterystyki, dane ewaluacyjne i molekularne oraz informacje dotyczące przechowywania i dystrybucji materiałów genetycznych.
 • Krioprezerwacja czosnku pospolitego (Allium sativum L.) metodą witryfikacji.

Pracownicy naukowi

 • dr inż. Paweł Bielicki
 • mgr inż. Witold Danelski
 • mgr inż. Agnieszka Głowacka
 • dr Regina Janas
 • dr Michał Koniarski
 • dr inż. Dorota Kruczyńska
 • dr inż. Anna Lisek
 • dr hab. Elżbieta Rozpara, prof. IO
 • dr hab. Mirosław Sitarek, prof. IO

Pracownicy badawczo-techniczni

 • mgr inż. Tomasz Golis
 • mgr inż. Grzegorz Hodun
 • mgr inż. Marcin Pąśko

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

 • prof. dr hab. Mieczysław Grzesik
 • prof. dr hab. Teresa Orlikowska
 • inż. Agnieszka Stań-Szyszczyńska
 • mgr inż. Aleksandra Wojska

Pracownicy techniczni

 • Izabella Bełc
 • mgr Dorota Chałat
 • Anna Dziąg
 • Halina Frątczak
 • mgr inż. Patrycja Kowalicka
 • mgr inż. Grzegorz Grotkowski
 • inż. Norbert Kowara
 • Elżbieta Kroc
 • mgr Monika Kubik
 • Dariusz Maj
 • Maryla Malinowska
 • Krzysztof Malinowski
 • mgr Jacek Marat
 • Beata Masny
 • mgr Małgorzata Perska
 • Izabela Popek
 • Maria Rosińska
 • Lucyna Sarzyńska
 • Anna Stań
 • Irena Szaleniec
 • mgr inż. Katarzyna Szyszkowska
 • Katarzyna Traczyk
 • Andrzej Walas
 • mgr inż. Anna Wawrzyniak
 • mgr inż. Ewa Wojciechowska
 • Halina Wolniak
 • Piotr Zasowski
 • inż. Jakub Zbądzki
Udostępnij na: