Skip to content

ZAKŁAD ODMIANOZNAWSTWA, SZKÓŁKARSTWA I ZASOBÓW GENOWYCH

ZAKŁAD ODMIANOZNAWSTWA, SZKÓŁKARSTWA I ZASOBÓW GENOWYCH (CULTIVAR TESTING, NURSERY AND GENE BANK RESOURCES DEPARTMENT)

Kierownik

dr hab. Mirosław Sitarek, prof. IO
tel.: +48 46 834 54 39, 501 506 714, 
e-mail: Miroslaw.Sitarek@inhort.pl


ZAKRES PROWADZONYCH BADAŃ

 • Ocena wartości użytkowej odmian roślin sadowniczych w warunkach klimatyczno-glebowych Polski, badanie ich wartości gospodarczej (WGO) oraz odrębności, wyrównania i trwałości (OWT).
 • Ocena samo(nie)płodności odmian czereśni i wiśni w oparciu o identyfikację S-haplotypów z użyciem technik analizy DNA oraz dobór zapylaczy dla nowych odmian roślin sadowniczych.
 • Badania nad przydatnością gatunków i odmian roślin sadowniczych do ekologicznej uprawy.
 • Teoretyczne i praktyczne aspekty ekologicznej, integrowanej i konwencjonalnej produkcji nasiennej i szkółkarskiej roślin ogrodniczych i energetycznych.
 • Ocena zdrowotności i identyfikacja patogenów nasion oraz uszlachetnianie nasion.
 • Introdukcja nowych gatunków roślin ogrodniczych o dużym znaczeniu dla zdrowia człowieka.
 • Wytwarzanie i utrzymanie elitarnego materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych wolnego od wirusów, fitoplazm i wiroidów.
 • Gromadzenie, utrzymywanie i ocena materiału roślinnego stanowiącego źródło genów dla hodowców i gwarantującego zachowanie bioróżnorodności roślin ogrodniczych.
 • Zachowanie starych odmian i lokalnych genotypów roślin ogrodniczych zagrożonych wyginięciem.
 • Popularyzacja bioróżnorodności odmian/gatunków roślin ogrodniczych zgromadzonych w kolekcjach i podnoszenie świadomości społeczeństwa odnośnie potrzeby jej zachowania.
 • Prowadzenie kolekcji aktywnej roślin ogrodniczych rozmnażanych generatywnie.
 • Budowanie systemu dokumentacji integrującego dane dotyczące zgromadzonych w Instytucie Ogrodnictwa genotypów, ich dane paszportowe, charakterystyki, dane ewaluacyjne i molekularne oraz informacje dotyczące przechowywania i dystrybucji materiałów genetycznych.
 • Krioprezerwacja czosnku pospolitego (Allium sativum L.) metodą witryfikacji.

Pracownicy naukowi

 •     dr inż. Paweł Bielicki
 •     mgr inż. Witold Danelski
 •     mgr inż. Agnieszka Głowacka
 •     dr Regina Janas
 •     dr Michał Koniarski
 •     dr inż. Dorota Kruczyńska
 •     dr inż. Anna Lisek
 •     dr hab. Elżbieta Rozpara, prof. IO
 •     dr hab. Mirosław Sitarek, prof. IO

Pracownicy badawczo-techniczni

 • mgr inż. Tomasz Golis
 • mgr inż. Grzegorz Hodun
 • mgr inż. Marcin Pąśko

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

 •     prof. dr hab. Mieczysław Grzesik
 •     inż. Agnieszka Stań-Szyszczyńska
 • mgr inż. Aleksandra Wojska

Pracownicy techniczni

 •     Izabella Bełc
 •     mgr Dorota Chałat
 •     Anna Dziąg
 •     Halina Frątczak
 •     mgr inż. Patrycja Kowalicka
 •     Norbert Kowara
 •     Elżbieta Kroc
 •     mgr Monika Kubik
 •     Dariusz Maj
 •     Maryla Malinowska
 •     Krzysztof Malinowski
 •     Beata Masny
 •     Andrzej Pająk
 •     mgr Małgorzata Perska
 •     Maria Rosińska
 •     Anna Stań
 •     Irena Szaleniec
 •     mgr inż. Katarzyna Szyszkowska
 •     mgr inż. Maciej Teodorczyk
 •     Katarzyna Traczyk
 •     mgr inż. Anna Wawrzyniak
 •     mgr inż. Ewa Wojciechowska
 •     Halina Wolniak
 •     Piotr Zasowski
Udostępnij na: