Skip to content

CENTRUM PRZETWÓRSTWA PRODUKTÓW OGRODNICZYCH (HORTI FOOD PROCESSING CENTRE)

p.o. Kierownika

    inż. Sebastian Siarkowski
    tel.: +48 504 133 850
    e-mail: Sebastian.Siarkowski@inhort.pl


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Park maszynowy i technologiczny umiejscowiony w CPPO umożliwia prowadzenie prac nad zwiększaniem asortymentu znanych produktów owocowo-warzywnych, takich jak soki NFC, smoothie czy dżemy. Pozwala na opracowywanie technologii dla nowych, innowacyjnych produktów na bazie surowców ogrodniczych (produkty premium, żywności funkcjonalnej, żywności specjalnego przeznaczenia).

OFERTA

 • Projektowanie i wytwarzanie innowacyjnych produktów w skali półtechnicznej dzięki modułowemu rozmieszczeniu poszczególnych urządzeń przetwórczych, co umożliwia elastyczny dobór operacji technologicznych
 • Opracowywanie poszczególnych parametrów procesowych występujących w zaprojektowanej technologii wytwarzania innowacyjnego produktu.
 • Wykonywanie zlecenia wykonania badań lub produkcji przetworów z surowca dostarczonego przez klienta.
 • Możliwość skorzystania z wybranej linii technologicznej lub urządzenia w obecności pracownika naukowego lub technicznego w CPPO.
 • Obiekt jest wyposażony w magazyny półproduktów i wyrobów gotowych z możliwością sterowania i kontrolowania warunków symulowanego obrotu towarowego, dzięki czemu CPPO oferuje przeprowadzenie badań przechowalniczych z monitorowaniem zmian jakościowych produktów gotowych.
 • Centrum posiada także dział badań sensorycznych i konsumenckich ukierunkowany na badania preferencji konsumentów w odniesieniu do innowacyjnych przetworów z owoców i warzyw.

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

 • mgr inż. Natalia Dworak
 • inż. Sebastian Siarkowski
 • mgr Dawid Wieloch

Pracownicy techniczni

 • Igor Stankiewicz
 • inż. Monika Stępowska
Udostępnij na: