Skip to content

ZAKŁAD UPOWSZECHNIANIA I PROMOCJI

Kierownik


ZAKRES PROWADZONYCH DZIAŁAŃ

  • Upowszechnianie wiedzy z zakresu sadownictwa, warzywnictwa, kwiaciarstwa i pszczelnictwa.
  • Organizowanie różnych form doskonalenia zawodowego dla ogrodniczej kadry inżynieryjno-technicznej z całego kraju.
  • Tworzenie i propagowanie pozytywnego wizerunku jednostki poprzez publikowanie informacji dotyczących Instytutu na stronie internetowej.
  • Opracowywanie wydawnicze materiałów popularyzujących naukę i działalność zespołów badawczych Instytutu Ogrodnictwa (redakcja, skład, łamanie, opracowanie graficzne).
  • Organizowanie i obsługa konferencji naukowych i upowszechnieniowych, warsztatów, kursów oraz szkoleń.
  • Współpraca z producentami.
  • Kontakt z mediami.

Pracownicy

  •     Agnieszka Bielenin
  •     mgr inż. Katarzyna Bisko
  •     Mirosław Jędrzejewski
  •     mgr Ewelina Kolis-Mikina
  •     mgr Joanna Miszczak
  •     prof. dr hab. Teresa Orlikowska
  •     inż. Danuta Polkowska
  •     mgr inż. Ewelina Szczechowicz
Udostępnij na: