Skip to content

Konferencja pt.: “Rozwój Nowoczesnych Technologii Produkcji dla Poprawy Plonu i Jakości Owoców Jagodowych”

Skierniewice, 23 kwietnia 2024 r.

23 kwietnia 2024 r. w Gmachu Głównym Instytutu Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach odbyła się konferencja pod tytułem “Rozwój Nowoczesnych Technologii Produkcji dla Poprawy Plonu i Jakości Owoców Jagodowych”, podsumowująca realizację projektu QUALITYBERRY pt. “Improving plant quality and economy for a more sustainable and efficient berry production”. Projekt ten prowadzony był w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 „Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”. Konferencję otworzyła prof. dr hab. Bożena Matysiak, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Ogrodnictwa – PIB. Następnie uczestnicy mieli okazję wysłuchać prezentacji wykonawców projektu. Eksperci omówili wpływ temperatury i długości spoczynku roślin maliny i porzeczki czarnej na rozwój pąków odmian i klonów selekcyjnych Rubus i Ribes, a także wyniki badań dotyczących zdrowotności i plonowania wybranych odmian porzeczki czarnej uprawianych w trzech systemach produkcji. W kolejnych prezentacjach były poruszone tematy związane z nasileniem chorób grzybowych oraz plonowaniem maliny i truskawki w różnych systemach ochrony, a także wpływem biostymulatorów oraz makro- i mikroelementów na wielkość i jakość plonu truskawki oraz wpływem wysokości cięcia pędów na wydłużenie okresu zbiorów i plonowanie wybranych odmian maliny. W dalszej części spotkania uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładów dotyczących użycia alternatywnych substratów w produkcji truskawki i maliny, porównania reakcji różnych odmian tych gatunków na deficyt wody oraz wpływu donorów pyłku na plon i jego jakość w uprawie truskawki, maliny i porzeczki czarnej. Omówiono możliwości przechowywania owoców czarnej porzeczki i maliny przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii oraz wpływ technologii przetwarzania na jakość i zawartość składników bioaktywnych w różnych produktach otrzymanych z owoców jagodowych. Spotkanie zakończyło zwiedzanie Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych IO-PIB pod przewodnictwem dr hab. Moniki Mieszczakowskiej-Frąc oraz inż. Sebastiana Siarkowskiego, a także degustacja innowacyjnych produktów wytworzonych w ramach projektu w IO-PIB. Konferencja była doskonałą okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń, a także integracji środowiska naukowego i praktyków związanych z produkcją owoców jagodowych.

image_pdfPobierz PDFimage_printDrukuj
Udostępnij na: