Skip to content

Krajowe Dni Pola Płońsk 2022

Płońsk, 11-13 czerwca 2022 r.

W dniach 11 – 13 czerwca br. na terenie MODR Oddział Poświętne w Płońsku odbyły się III Krajowe Dni Pola 2022 pod hasłem „rolnictwo przyszłości”. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Aktywów Państwowych, Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Podczas trzydniowego wydarzenia zwiedzający mieli możliwość zapoznać się z wynikami  doświadczeń polowych, nowymi technikami, technologiami upraw oraz odmianami roślin, a także z ofertami licznych firm, prezentującymi m.in. ciągniki, maszyny, urządzenia i środki do produkcji rolniczej, rośliny ogrodowe, drzewka i krzewy owocowe oraz produkty regionalne. Przybyli goście mogli również odwiedzić  namioty tematyczne tj. namiot „Nauka polska a innowacje w rolnictwie”, namiot „Rolnictwo ekologiczne i ochrona środowiska”, namiot „Koła Gospodyń Wiejskich” oraz „Tradycja i rękodzieło”. W czasie Krajowych Dni Pola ponad to odwiedzający uczestniczyli w konkursach, pokazach, wystawach, warsztatach, prezentacjach i szkoleniach.

Krajowym Dniom Pola towarzyszyły tematyczne konferencje, w ramach której swój referat zaprezentował, dr hab. Grzegorz Doruchowski, prof. IO pt. „Zero zanieczyszczeń pestycydowych – wyzwania i możliwości technologiczne polskich sadowników obliczu wymagań EZŁ”

Na stoisku IO-PIB, które swoją obecnością zaszczycili m.in. Pan Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Henryk Kowalczyk, Pan Podsekretarz Stanu MRiRW –Rafał Romanowski, zaprezentowano materiały promujące wyniki uzyskane podczas realizacji Programu Wieloletniego IO 2015–2020, a także opisy odmian roślin sadowniczych wyhodowanych w IO-PIB. Zaprezentowano także oferty 3 Laboratoriów Akredytowanych: Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich, Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności oraz Laboratorium Badania Jakości Produktów Ogrodniczych. Ponad to promowano m.in. cele i założenia takich projektów jak: BIO-FERTIL – „Opracowanie technologii innowacyjnych nawozów mineralnych wzbogaconych mikrobiologicznie”, ECOFRUIT „Nowe rozwiązania biotechnologiczne w diagnostyce, zwalczaniu i monitoringu kluczowych patogenów grzybowych w ekologicznej uprawie owoców miękkich”, DOMINO „Dynamiczne ściółkowanie gleby i stosowanie recyklingowanych ulepszaczy glebowych w celu zwiększenia różnorodności biologicznej, odporności i zrównoważonego rozwoju intensywnych, ekologicznych sadów owocowych i winnic”, EXCALIBUR – „Wykorzystanie wielofunkcyjnego potencjału glebowej różnorodności biologicznej w ogrodnictwie”, BiofruitNET – „Zwiększenie innowacyjności ekologicznej produkcji owoców poprzez silną sieć wiedzy”, oraz BioSafeFood „Opracowanie technologii produkcji wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumenta owoców i warzyw z zastosowaniem nowych biopreparatów w ochronie upraw przed chorobami”. Przedstawiono Internetową Platformę Wspomagania Decyzji Nawodnieniowych dostępną na serwerze  Instytutu  Ogrodnictwa  pod  adresem http://www.nawadnianie.inhort.pl, Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych, Laboratorium Chorób Roślin, a także oferty na: analizy mikrobiologiczne gleby, potwierdzenie tożsamości odmianowej roślin oraz analizy materiału roślinnego za pomocą cystometrii przepływowej.

Dodatkowo podczas trzeciego dnia  Krajowych Dni Pola zorganizowano pod hasłem „Dzień młodego rolnika” praktyczne lekcje na polu doświadczalnym ze specjalistami branżowymi, jak również lekcje online dla studentów i uczniów w ramach których swoje referaty (2) zaprezentowali, także pracownicy naukowi Instytutu Ogrodnictwa – PIB:

  • dr hab. Monika Mieszczakowska-Frąc, prof. IO – „Rola przetwórstwa przydomowego w ograniczeniu strat i marnotrawienia żywności w kontekście EZŁ”,
  • dr Sylwia Keller-Przybyłkowicz – „Zastosowanie metod biotechnologicznych w ogrodnictwie odpowiedzią na wyzwania EZŁ”.

Instytut Ogrodnictwa – PIB, jako wydarzenia towarzyszące Krajowym Dniom Pola Płońsk 2022,  przygotował  również 62. Ogólnopolską Konferencję Ochrony Roślin Sadowniczych „Ochrona roślin sadowniczych w obliczu strategii Europejski Zielony Ład” (03.02.), Dzień Otwartych Drzwi (22.06) związane tematycznie z EZŁ, a także szkolenie online „Wykorzystanie pożytecznych mikroorganizmów w uprawie roślin odpowiedzią na potrzeby strategii EZŁ” (07.09). Bardzo miłlo nam poinfotować również, że Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Insttytut Badawczy został wyróżniony Pucharem Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w konkursie „Hit Targowy”, za co bardzo dziękujemy.

image_pdfPobierz PDFimage_printDrukuj
Udostępnij na: