Skip to content

Międzynarodowe Targi Żywności i Produktów Ekologicznych „Bio Expo”

W dniach 8-10 października 2020 roku w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie odbyły się Międzynarodowe Targi Żywności i Produktów Ekologicznych „Bio Expo”, nad którymi honorowy patronat sprawował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W ciągu trzech dni odwiedzający mogli wziąć udział w „Kongresie Rolnictwa Ekologicznego”, panelach tematycznych, pokazach, warsztatach, szkoleniach i konferencji, a także skorzystać z porad i konsultacji udzielanych przez wielu specjalistów z instytucji i organizacji działających na rzecz ogrodnictwa i rolnictwa.

Podczas targów liczne firmy z branży ogrodniczej i rolniczej zaprezentowały uczestnikom swoje oferty i produkty m.in. materiał siewny i środki ochrony roślin dla rolnictwa ekologicznego; organiczne środki do produkcji rolnej, bionawozy oraz szeroki wachlarz certyfikowanych ekologicznych produktów spożywczych.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, w ramach działań Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich, na targach przygotowało stoiska informacyjno-promocyjne „Nauka i doradztwo – praktyce rolniczej” dla placówek naukowo-badawczych podległych Ministrowi Rolnictwa.

Na stoisku Instytutu Ogrodnictwa, m.in. zaprezentowane zostały materiały promujące wyniki uzyskane podczas realizacji projektów badawczych IO, w tym: Programu Wieloletniego IO 2015-2020 „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”, Programu Wieloletniego IHAR-PIB/IO 2015-2020 „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”, projektu BioSafeFood „Opracowanie technologii produkcji wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumenta owoców i warzyw z zastosowaniem nowych biopreparatów w ochronie upraw przed chorobami”, projektu DOMINO „Dynamiczne ściółkowanie gleby i stosowanie recyklingowanych ulepszaczy glebowych w celu zwiększenia różnorodności biologicznej, odporności i zrównoważonego rozwoju intensywnych, ekologicznych sadów owocowych i winnic”, projektu EXCALIBUR ”Wykorzystanie wielofunkcyjnego potencjału glebowej różnorodności biologicznej w ogrodnictwie”, projektu BIOFRUITNET „Boosting Innovation in Organic Fruit production through stronger networks” oraz projektów BIO-FERTIL„Opracowanie technologii innowacyjnych nawozów mineralnych wzbogaconych mikrobiologicznie” i ECOFRUIT „Nowe rozwiązania biotechnologiczne w diagnostyce, zwalczaniu i monitoringu kluczowych patogenów grzybowych w ekologicznej uprawie owoców miękkich”.

image_pdfPobierz PDFimage_printDrukuj
Udostępnij na: