Skip to content

Piknik rodzinny – Lato z funduszami UE

13 sierpnia 2021 roku w Miedniewicach odbył się Piknik Rodzinny – Lato z Funduszami Europejskimi, podczas którego Instytut Ogrodnictwa – PIB promował swoją działalność oraz aktualnie realizowane projekty, wśród których znalazły się te współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.

Na stoisku Instytutu Ogrodnictwa – PIB promowano projekt pod kierownictwem prof. dr hab. Doroty Konopackiej o akronimie CPPO, dzięki któremu powstanie Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych, które będzie pełnić funkcje badawczo-rozwojowe ukierunkowane na prowadzenie badań i kreowanie innowacji w projektowaniu produktów żywnościowych na bazie owoców i warzyw z wykorzystaniem aktualnych i perspektywicznych technologii gwarantujących wysoką jakość i bezpieczeństwo. Dr Krzysztof Rutkowski jako koordynator, udzielał szczegółowych informacji dotyczących projektu o akronimie LFPPO. Projekt ma na celu unowocześnienie infrastruktury badawczo-rozwojowej Pracowni Przechowalnictwa i Fizjologii Pozbiorczej Owoców i Warzyw a w konsekwencji stworzenie nowoczesnego Laboratorium Fizjologii Pozbiorczej Produktów Ogrodniczych, w którym będzie można prowadzić badania i kreować innowacyjne rozwiązania w zakresie przechowalnictwa produktów ogrodniczych. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Dorota Konopacka. W wydarzeniu wziął także udział dr Mariusz Chojnowski i jako kierownik projektu o akronimie RCBO, propagował jego główny cel jakim jest ochrona bioróżnorodności ogrodniczej poprzez zachowanie nasion szerokiego spektrum genotypów amatorskich i regionalnych odmian warzyw, podkładek generatywnych roślin sadowniczych, rodzimych krzewów i bylin ozdobnych, roślin miododajnych, gatunków dzikich pokrewnych roślin ogrodniczych oraz roślin towarzyszących uprawom. Docelowo Regionalne Centrum Bioróżnorodności Ogrodniczej pozwoli na zgromadzenie, zachowanie i podtrzymanie około 30 tysięcy genotypów, co skutecznie zabezpieczy bioróżnorodność roślin ogrodniczych oraz regionalne dziedzictwo przyrody.

Na stoisku IO-PIB zaprezentowane zostały: innowacyjne nawozy mineralne wzbogacone mikrobiologicznie, opracowane w ramach badań prowadzonych podczas realizacji celów projektu BIO-FERTIL pt. „Opracowanie technologii innowacyjnych nawozów mineralnych wzbogaconych mikrobiologicznie” (kierowanego przez prof. dr hab. Lidię Sas-Paszt, a współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu BIOSTRATEG) oraz założenia projektu BioSafeFood – „Opracowanie technologii produkcji wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumenta owoców i warzyw z zastosowaniem nowych biopreparatów w ochronie upraw przed chorobami” (kierowanego przez prof. dr hab. Joannę Puławską).

Podczas wydarzenia stanowisko Instytutu Ogrodnictwa – PIB odwiedzili m. in.: Pani Ewa Wendrowska – Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Pan Andrzej Górczyński – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego oraz Pan Czesław Pytlewski – Wójt Gminy Skierniewice Na Pikniku Rodzinnym swoje stoiska zaprezentowały również: Urząd Marszałkowski i punkt informacyjny o Funduszach Europejskich, gminy powiatu skierniewickiego, Państwowa Straż Pożarna, Policja, Wojsko, WOPR, Bolimowski Park Krajobrazowy, a także koła gospodyń wiejskich.

image_pdfPobierz PDFimage_printDrukuj
Udostępnij na: