Skip to content

Pożegnanie Doc. dr hab. Kazimierza Smolarza

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 27 kwietnia 2022 roku odszedł od nas

Śp. Doc. dr hab. Kazimierz Smolarz

wieloletni pracownik skierniewickich instytutów.

W 1952 roku ukończył studia na Wydziale Ogrodnictwa w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, uzyskując stopień inżyniera ogrodnictwa i magistra nauk agrotechnicznych. Na tej samej uczelni w 1967 r. otrzymał stopień doktora na podstawie rozprawy pt. „Wzrost i owocowanie truskawek na poletkach jednostronnie nawożonych tylko nawozami mineralnymi od 1923 r. oraz na poletkach normalnie użytkowanych rolniczo”. Jako rozprawę habilitacyjną doc. Smolarz przedstawił pracę pt.: „Wpływ wieloletniego nawożenia mineralnego na wzrost i plonowanie kilku gatunków roślin jagodowych”. Pan Doc. Kazimierz Smolarz był autorem i współautorem ponad 70 prac naukowych, 16 książek, wielu doniesień w materiałach z krajowych i międzynarodowych sympozjów i konferencji oraz szeregu artykułów popularnonaukowych i norm dotyczących materiału szkółkarskiego roślin jagodowych.

Od 1951 r. do 1960 r. pracował w Zakładzie Sadownictwa SGGW w Warszawie. W Instytucie Sadownictwa został zatrudniony 01.11.1960 r. Przez wiele lat pełnił funkcję Kierownika Zakładu Roślin Jagodowych, a następnie Kierownika Pracowni Roślin Jagodowych w Zakładzie Hodowli i Uprawy Roślin Sadowniczych. W roku 1997 r. został mianowany na stanowisko docenta w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Jarosława Kalinowskiego.

Pan Docent Kazimierz Smolarz odbył staże naukowe w: Instytucie Hodowli Roślin Sadowniczych w Szwecji, w Instytucie Sadownictwa w Szkocji, w Zakładzie Sadownictwa w Nowym Jorku oraz w Stacji Doświadczalnej Uprawy Żurawiny w stanie Massachusetts w USA, a także brał udział w Międzynarodowym Sympozjum Naukowym dotyczącym uprawy roślin wrzosowatych w Australii.

Był wybitnym znawcą uprawy roślin jagodowych i organizatorem prac badawczych nad nimi.

Zapamiętamy Pana Docenta jako Człowieka niezwykle pracowitego, szlachetnego i prawego, chętnie dzielącego się swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem, szczególnie zasłużonego w upowszechnianiu wiedzy sadowniczej. Pan Docent Kazimierz Smolarz został uhonorowany:  Nagrodą za udział w realizacji ważnej dla gospodarki narodowej pracy w zakresie rozwoju nauki i techniki przyznaną przez Komitet Nauki i Techniki, Nagrodą I stopnia Ministra Rolnictwa, Odznaką Zasłużony Pracownik Rolnictwa, Nagrodą Zespołową I stopnia, Srebrnym oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

Cześć Jego Pamięci!

Msza święta żałobna zostanie odprawiona 6 maja 2022 r. o godz. 12 w Kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Skierniewicach, a uroczystości pogrzebowe odbędą się na Cmentarzu św. Józefa w Skierniewicach.

Rodzinie Pana Doc. dr hab. Kazimierza Smolarza wyrazy najgłębszego współczucia składają Dyrekcja, Rada Naukowa oraz pracownicy Instytutu Ogrodnictwa – PIB.

image_pdfPobierz PDFimage_printDrukuj
Udostępnij na: