Skip to content

Pożegnanie dr hab. Mieczysława Bilińskiego, prof. IO

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w wieku 80 lat odszedł od nas Dr hab. Mieczysław Biliński, prof. IO, wieloletni pracownik naukowy Instytutu Ogrodnictwa Oddziału Pszczelnictwa w Puławach.

Profesor Mieczysław Biliński specjalizował się w zagadnieniach z zakresu entomologii stosowanej. Jego zainteresowania naukowe skupiały się na poznawaniu biologii owadów zapylających, opracowywaniu i doskonaleniu metod chowu pszczół samotnic i trzmieli, wdrażaniu trzmieli i pszczół samotnic do zapylania upraw sadowniczych, polowych i w szklarniach. Był członkiem Rady Naukowej Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa, przez szereg lat kierował Zespołem Badawczym Owadów Zapylających, a także Pracownią Zapylania Roślin w Zakładzie Pszczelnictwa Instytutu w Puławach.

Prof. Mieczysław Biliński  był znany i bardzo ceniony w środowisku pszczelarskim. Prowadził wykłady i szkolenia oraz bardzo chętnie udzielał porad z zakresu hodowli trzmiela ziemnego (Bombus terrestris L.) i jego wykorzystania jako zapylacza upraw pod osłonami oraz hodowli i wykorzystania murarki ogrodowej (Osmia rufa L.) jako zapylacza upraw ogrodniczych.

Zapamiętamy Pana Profesora jako Człowieka niezwykle pracowitego, szlachetnego i prawego, chętnie dzielącego się swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem, zawsze służącego radą i pomocą.

Cześć Jego pamięci!

Msza święta żałobna zostanie odprawiona 6 lipca 2022 r. (środa) o godz. 1100 w Kościele pw. Św. Brata Alberta w Puławach. Uroczystości pogrzebowe odbędą się na Cmentarzu  Komunalnym przy ul. Budowlanych w Puławach. Rodzinie i Najbliższym Pana Profesora wyrazy głębokiego współczucia składają Dyrekcja i Rada Naukowa Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Skierniewicach oraz Kierownik i pracownicy Zakładu Pszczelnictwa IO-PIB w Puławach.

image_pdfPobierz PDFimage_printDrukuj
Udostępnij na: