Skip to content

ImageAgro

Tytuł projektu: Opracowanie inteligentnej i innowacyjnej metody oceny fizjologicznego stanu roślin z wykorzystaniem obrazowania multispektralnego w zrównoważonej produkcji roślinnej ImageAgro
Tytuł projektu w języku angielskim:
The development of intelligent methods for assessing the physiological status of plants using multispectral imaging in sustainable crop production
Nazwa programu: BIOSTRATEG2
Numer projektu: BIOSTRATEG2/298549/6/NCBiR/2016
Wykonawca:ACTIVE TEXT Sp. z o.o., Fundacja Gospodarka i Przedsiębiorczość, Kraków, Instytut Ogrodnictwa
Kierownik projektu w IO: dr J. S. Nowak
Okres realizacji: 01.04.2016 – 31.03.2019
Nr umowy: BIOSTRATEG2/298549/6/NCBR/2016

Opis:
Celem projektu jest opracowanie w ramach zaawansowanych prac badawczo-rozwojowych szybkiej i taniej technologii diagnostyki stanu fizjologicznego i odżywienia wybranych gatunków roślin uprawnych (kalafior, pomidor, sałata) oraz działających na nie czynników stresowych. Nowa technologia będzie się opierała na pomiarach transmitancji i absorbancji światła przez tkanki roślin do oceny ich stanu fizjologicznego, który odzwierciedla potencjał plonotwórczy roślin. Precyzyjna ocena stanu roślin w odniesieniu do ich wymagań pokarmowych i klimatycznych pozwoli na racjonalizację strategii żywienia i klimatyzacji, umożliwi zdefiniowanie i stworzenie najbardziej optymalnych warunków produkcji danej rośliny oraz zwiększy efektywność systemu doradztwa w zakresie produkcji roślinnej.

Projekt jest realizowany przez Konsorcjum w składzie:

  1. Active Text Sp. z o.o. (przedsiębiorca) – lider konsorcjum
  2. Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach (jednostka naukowa) – członek konsorcjum
  3. Fundacja Gospodarka i Przedsiębiorczość (przedsiębiorca) – członek konsorcjum

W Instytucie Ogrodnictwa w ramach realizacji projektu będą prowadzone badania laboratoryjne i szklarniowe, których celem jest dostarczenie liderowi projektu, materiału badawczego oraz danych porównawczych, stanowiących podstawę wnioskowania przy interpretacji wyników pomiarów wykonanych kamerą hiperspektralną.

Udostępnij na: