Skip to content

EURBEST

Tytuł projektu: “Projekt pilotażowy – Nowa koncepcja PROGRAMU HODOWLANEGO I SELEKCJI PSZCZÓŁ ODPORNYCH NA VARROA “
Tytuł projektu w języku angielskim: EurBeST pilot project: “RESTRUCTURING OF THE HONEY BEE CHAIN AND VARROA RE-SISTANCE BREEDING & SELECTION PROGRAMME”
Nazwa programu: Pilot Project of DG Agriculture
Instytucja finansująca: Komisja Europejska
Kierownik projektu w IO: dr hab. B. Bieńkowska, prof. IO
Okres realizacji: od 1.06.2018 – 30.04.2021
Nr umowy: EurBeST

Udostępnij na: