Skip to content

EUROPEJSKI PROJEKT TOPPS – WATER PROTECTION

Ochrona wody przed zanieczyszczeniem środkami ochron roślin ze źródeł miejscowych i obszarowych.
Projekt finansowany przez Europejskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (European Crop Protection Assotiation – ECPA)
Kierownik projektu z IO: dr G. Doruchowski, grzegorz.doruchowski@inhort.pl; tel. 510 057 144
Pracownia Techniki Ochrony i Nawożenia (Laboratory of Plant Protection and Fertilization Technology)
Okres realizacji: 01.05.2015 – 30.04.2018
Kraje realizujące projekt:
– kraje wiodące: Belgia, Niemcy, Dania, Hiszpania, Francja, Włochy i Polska
– kraje uczestniczące: Grecja, Węgry, Holandia, Portugalia, Rumunia i Słowacja

TOPPS-Water Protection jest kolejnym trzyletnim projektem szkoleniowo-demonstracyjnym, realizowanym w ramach inicjatywy TOPPS, zapoczątkowanej w roku 2005 i finansowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (ECPA), które zrzesza i reprezentuje producentów środków ochrony roślin. Polskim partnerem współpracującym w ramach projektu jest Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin – PSOR

Projekt TOPPS-Water Protection realizowany jest przez instytucje naukowe, edukacyjne i doradcze oraz organizacje branżowe w 13 krajach UE. Jest to czwarta edycja projektów z serii TOPPSS (TOPPS-LIFE Environment [2005-2008], TOPPS-EOS [2009-2010], TOPPS-PROWADIS [20011-2014]), których nadrzędnym celem była ochrona wody przed zanieczyszczeniami przez środki ochrony roślin pochodzące ze źródeł miejscowych, powstających głównie na terenie gospodarstw, oraz źródeł obszarowych, wynikających ze znoszenia i spływu powierzchniowego środków ochrony roślin z pól. Szczegółowym celem projektu jest aktualizacja i konsolidacja materiałów szkoleniowych i narzędzi instruktażowych opracowanych w trakcie realizacji poprzednich edycji projektów TOPPS, oraz ich zintegrowane wykorzystanie do wdrażania dobrych praktyk stosowania środków ochrony roślin, poprzez organizację i przeprowadzenie seminariów, szkoleń i demonstracji dla doradców i naukowców, oraz przedstawicieli administracji, przemysłu i organizacji branżowych.

W toku projektów TOPPS opracowano Poradniki Dobrej Praktyki Ochrony Roślin w celu ograniczenia zanieczyszczeń miejscowych i obszarowych, zaoferowano zróżnicowane w formie materiały szkoleniowe (ulotki, prezentacje, filmy) służące wdrażaniu dobrych praktyk podczas stosowania środków ochrony roślin, oraz udostępniono w internecie interaktywne narzędzia wspomagania decyzji, także w wersji polskiej: EOS – Environmentally Optimized Sprayer (www.topps-eos.org) do oceny opryskiwaczy pod kątem potencjału ograniczania ryzyka dla środowiska i DET – Drift Evaluation Tool (www.topps-drift.org) do oceny ryzyka znoszenia środków ochrony roślin.

POBIERZ materiały szkoleniowe: broszury, ulotki, filmy i aplikacje.

Przebieg projektu:

PUBLIKACJE

W ramach projektu TOPPS Water Protection opracowano m.in. nowe Poradniki Dobrej Praktyki Ochrony Roślin na potrzeby szkoleń dla doradców rolniczych:

 • Ochrona wód przed zanieczyszczeniami miejscowymi. Wydanie III – uzupełnione i poprawione, ISBN 978-83-89800-70-1, Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice 2015, 96 s. POBIERZ
 • Zapobieganie zanieczyszczeniu wody w wyniku znoszenia środków ochrony roślin, ISBN 978-83-89800-70-1, Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice 2016, 100 s. POBIERZ
 • Stanowiska bioremediacyjne – Bezpieczne zagospodarowanie pozostałości, ISBN 978-83-89800-77-0, Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice 2017, 62 s. POBIERZ
 • Instrukcja polowa – Spływ powierzchniowy. ISBN 978-83-89800-71-8, Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice 2015, 28 s. POBIERZ
 • Poster (roll-up) – Właściwości gleby. Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice 2015. POBIERZ

UPOWSZECHNIANIE

Dobre Praktyki Ochrony Roślin na rzecz ochrony wód przed zanieczyszczeniami są przedmiotem działalności upowszechnieniowej w formie:

 •  szkoleń teoretyczno-praktycznych dla specjalistów  ODR – Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz dystrybutorów i przedstawicieli regionalnych producentów środków ochrony roślin,
 • seminariów dla studentów i nauczycieli akademickich oraz specjalistów PIORiN – Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • pokazów polowych dla rolników organizowanych przez różne organizacje w ramach dni pola

Szkolenia i seminaria nt. „Bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin w celu ochrony wody przed zanieczyszczeniem” zorganizowane w ramach projektu TOPPS Water Protection:

SZKOLENIA

Lp.DataMiejsceLiczba uczestników
129.09.2015Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Lubań26
201.10.2015Zach.-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Barzkowice32
307.10.2015Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk38
409.10.2015Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Marszew28
513.10.2015Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Szepietowo38
615.10.2015Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Końskowola43
718.05.2016Gospodarstwo Sadownicze, Lewiczyn (INTERRA – Syngenta)26
827.09.2016Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Boguchwała35
929.09.2016Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Modliczewice39
1004.10.2016Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Wrocław40
1106.10.2016Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Mikołów29
1225.09.2017Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Bratoszewice31
1328.09.2017Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Poświętne30
1410.07.2018Gospodarstwo Sadownicze, Lewiczyn (INTERRA – Syngenta)18
RAZEM453
SEMINARIA
121.03.2016 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie296
224.05.2016 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu254
322.11.2016 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie320
406.12.2016 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie284
507.12.2016Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy198
604.04.2017Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Wrocław38
723.10.2017Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Katowice36
827.10.2017Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie82
905.12.2017Uniwersytet Przyrodniczo-Humanisyuczny w Siedlcach126
1019.12.2017Uniwersytet Rzeszowski182
RAZEM1 816
POKAZY POLOWE
125.05-23.06.2015Pola Klasy S (Syngenta) – efekty stosowania rozpylaczy niskoznoszeniowych3200
26-30.06.2016Pola Klasy S (Syngenta) – efekty stosowania niskoznoszeniowych parametrów pracy opryskiwacza3000
309.06.2016Dzień Buraka Cukrowego, Łętowo – pokaz mycia opryskiwacza200
430.05-29.06.2017Pola Klasy S (Syngenta) – efekty stosowania niskoznoszeniowych parametrów pracy opryskiwacza2800
529.05-26.06.2018Pola Klasy S (Syngenta) – efekty stosowania dwustrumieniowych rozpylaczy eżektorowych2600
RAZEM11 800

Program szkoleń obejmuje:

 •  prezentacje:

 – Zanieczyszczenia miejscowe – ryzyko występowania, metody zapobiegania, regulacje prawne

 – Znoszenie środków ochrony roślin – istota zjawiska, metody ograniczania, narzędzia wspomagania decyzji, regulacje prawne

 – Spływ powierzchniowy i erozja gleby – ocena ryzyka zjawisk i metody jego ograniczania

 – Ochrona operatora podczas postępowania ze środkami ochrony roślin

 •  demonstrację metod ograniczających znoszenie z użyciem opryskiwacza polowego,
 • eksperyment polowy polegający na pomiarze znoszenia cieczy użytkowej dla różnych parametrów roboczych opryskiwacza (typ rozpylaczy, wysokość belki polowej),
 • ćwiczenia polowe polegające na określeniu miejscowego ryzyka spływu powierzchniowego na podstawie właściwości gleby oraz ukształtowania i elementów krajobrazu.

Uczestnicy szkoleń otrzymują komplet materiałów drukowanych oraz pendrivy z prezentacjami, filmami, aplikacjami komputerowymi i materiałami w formie elektronicznej.

Szkolenia nt.
Bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin w celu ochrony wody przed zanieczyszczeniem

WYKŁADY

DEMONSTRACJE I EKSPERYMENTY POLOWE NAD ZNOSZENIEM CIECZY

ĆWICZENIA POLOWE: OCENA WŁAŚCIWOŚCI GLEB I RYZYKA SPŁYWU POWIERZCHNIOWEGO

TOPPS ACADEMY

Akademia TOPPS to rozszerzony międzynarodowy kurs szkoleniowy omawiający szczegółowo metody zapobiegania zanieczyszczeniu wód ze skaże miejscowych i obszarowych. Kilkudniowe zajęcia obejmują pogłębione wykłady oraz intensywne ćwiczenia praktyczne. Kursy TOPPS ACADEMY organizowane są na Uniwersytecie w Turynie, Włochy i prowadzone przez kluczowych wykonawców projektu TOPPS. Uczestnikami kursów są pracownicy naukowi, przedstawiciele instytucji i organizacji związanych z produkcją, rejestracją i stosowaniem środków ochrony roślin.

W ramach projektu TOPPS Water Protection zorganizowano trzy kursy:

 • 15-18 czerwca 2015
 • 25-27 października 2016
 • 22-24 maja 2018
Udostępnij na: