Skip to content

PROTECTLIFE

Tytuł projektu: Zapobieganie zanieczyszczeniu wód środkami ochrony roślin ze źródeł miejscowych poprzez doskonalenie kompetencji zawodowych specjalistów upowszechniania wiedzy ProtectLife
Tytuł projektu w języku angielskim: Prevention of Water Contamination from Point Sources with Plant Protection Products by Improving Extension Specialists’ Vocational Competences ProtectLife
Instytucja finansująca: Komisja Europejska
Nazwa programu: Erasmus +
Kierownik projektu w IO: dr G. Doruchowski
Okres realizacji: 01.12.2017-30.11.2019
Nr umowy: 2017-1-TR01-KA202-045641

Opis:
Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie dobrych praktyk postępowania ze środkami ochrony roślin w Turcji. Rola polskiego partnera, Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, polega na dostarczeniu materiałów szkoleniowych będących wynikiem udziału w europejskich projektach TOPPS oraz przeprowadzeniu dla partnerów tureckich szkoleń dotyczących metod zapobiegania zanieczyszczeniom miejscowym oraz konsultacji przy tworzeniu materiałów szkoleniowych i aplikacji internetowej dla tureckich użytkowników środków ochrony rośli i służb doradczych.

Udostępnij na: