Skip to content

TraFooN

Instytut Ogrodnictwa jest członkiem międzynarodowego konsorcjum realizującego projekt “Traditional Food Network to improve the transfer of knowledge for innovation – TraFooN“.  Konsorcjum składa się z 26 partnerów z Austrii, Belgii, Czech, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Polski, Portugalii, Serbii, Słowenii, Szwajcarii i Włoch. Ponadto z konsorcjum współpracuje 9 narodowych Platform Technologii Żywności (w tym Polska) i 22 stowarzyszenia producentów żywności. Koordynatorem konsorcjum jest Uniwersytet Hohenheim ze Stuttgartu w Niemczech.

Projekt jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach 7. Programu Ramowego. Jego celem jest utworzenie paneuropejskiej sieci współpracy pomiędzy jednostkami badawczo-rozwojowymi i producentami żywności tradycyjnej polegającej na wymianie wiedzy i informacji w zakresie technologii, jakości, marketingu, certyfikacji i regulacji prawnych. W ramach konsorcjum Instytut Ogrodnictwa ze Skierniewic jest odpowiedzialny za koordynację prac w zakresie produktów tradycyjnych z warzyw i grzybów. Więcej informacji o projekcie jest dostępne na stronie http://www.trafoon.eu

Udostępnij na: