Skip to content

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie tzw. programu azotanowego

Warszawa, 7 lutego 2023 r.

7 lutego 2023 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz.U. 2023 poz. 244) tzw. program azotanowy.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 lutego 2023 r.

Opublikowany 7 lutego 2023 r. dokument zastępuje dotychczasowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”.

W stosunku do obowiązującego od 2020 r. programu azotanowego, wprowadzono w szczególności zmiany dotyczące:

  • zastosowania elastycznego wiosennego terminu nawożenia;
  • aktualizacji wskaźników produkcji nawozów naturalnych i zawartego w nich azotu;
  • sposobu obliczania maksymalnych dawek nawozów azotowych;
  • dodania równoważników nawozowych dla ścieków i osadów ściekowych.

Elastyczny termin wiosennego nawożenia

Odpowiednio dobrany termin stosowania nawozów zawierających azot jest istotnym czynnikiem wpływającym na plonotwórczość roślin. Ma to kluczowe znaczenie dla produkcji roślinnej, aby można było uzyskać wysokie plony, a jednocześnie nie dopuścić do strat w obrębie tego makroskładnika. Nawożenie w nieodpowiednim terminie i nieodpowiedniej dawce jest nie tylko zagrożeniem dla środowiska, ale przede wszystkim zwiększa koszty które ponosi rolnik.

W związku z licznymi wnioskami ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz środowiska rolniczego, przyjęte rozporządzenia wprowadza m.in zmiany dotyczące zastosowania elastycznego wiosennego terminu nawożenia.

Aktualizacja programu azotanowego wprowadza możliwość stosowania nawozów wcześniej, czyli w okresie od 1-go do ostatniego dnia lutego, jeżeli nastąpi przejście średniej temperatury powietrza przez próg:

  • 3°C w przypadku roślin zasianych jesienią, upraw trwałych, upraw wieloletnich i trwałych użytków zielonych,
  • 5°C w przypadku pozostałych upraw.

Jako przejście przez próg danej temperatury należy wskazać termin, w którym przez 5 dni następujących po sobie, każdego dnia, średnia dobowa temperatura powietrza przekroczyła 3°C lub termin, w którym przez pięć dni następujących po sobie, każdego dnia średnia dobowa temperatura powietrza przekroczyła 5°C.

Wykaz powiatów, w których nastąpiło przejście średniej dobowej temperatury powietrza przez próg 3°C i powiatów, w których nastąpiło przejście średniej dobowej temperatury powietrza przez próg 5°C, będzie publikowany codziennie, w okresie od 1 do ostatniego dnia lutego, na stronie internetowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego w zakładce „Kryterium wcześniejszego terminu nawożenia”:

https://agrometeo.imgw.pl/kryterium_wczesniejszego_terminu_nawozenia

Przepisy przejściowe

Na wniosek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjęte rozporządzenie wprowadzana przepisy przejściowe odnoszących się do dotychczasowych wyliczeń powierzchni/pojemności miejsc do przechowywania nawozów naturalnych oraz planowania nawożenia azotem. Zgodnie z § 2. przyjętego rozporządzenia:

  1. W przypadku zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych lub płyt do gromadzenia i przechowywania nawozów naturalnych stałych, których budowę lub przebudowę   rozpoczęto   lub   które   nabyto   przed   dniem   wejścia w życie rozporządzenia, obliczenia wymaganej pojemności lub powierzchni miejsc do przechowywania nawozów naturalnych wykonane na podstawie przepisów dotychczasowych uznaje się za spełniające wymagania określone w rozdziale 1.4 w ust. 4‒6 załącznika do rozporządzenia.
  2. Plany nawożenia azotem albo obliczenia maksymalnych dawek azotu opracowane albo wykonane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.

Więcej informacji nt. interpretacji przepisów programu azotanowego można znaleźć w przygotowanych,  przez  wiodące  w  sprawie  Ministerstwo  Infrastruktury,  pytaniach i odpowiedziach dostępnych pod adresem:

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/pytania-i- odpowiedzi-do-programu-azotanowego Pełna treść rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz.U. 2023 poz. 244) dostępna jest pod adresem: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/244

image_pdfPobierz PDFimage_printDrukuj
Udostępnij na: