Skip to content

ROZWÓJ CZASOPISM NAUKOWYCH – JOURNAL OF HORTICULTURAL RESEARCH

DOTACJA NA REALIZACJĘ PROJEKTU PT. ROZWÓJ CZASOPISM NAUKOWYCH – JOURNAL OF HORTICULTURAL RESEARCH PRZYJĘTEGO DO REALIZACJI W DRODZE KONKURSU W RAMACH PROGRAMU POD NAZWĄ „ROZWOJ CZASOPISM NAUKOWYCH” FINANSOWANEGO PRZEZ MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Teresa Orlikowska

Okres realizacji: 2022 – 2024

Kwota dotacji: 65 000,00zł

Kwota ogółem: 137 500,00 zł

Nr umowy: RCN/SP/0439/2021/1

Celem projektu jest podniesieniu rangi czasopisma poprzez pozycjonowanie w kluczowych bazach danych, podniesienie liczby cytowań przez skrócenie czasu publikowania, wprowadzenie czasopisma do bazy Web of Science Core Collection i otrzymanie Journal Impact Factor (IF). Wnioskodawca, w ramach uzyskanych funduszy z projektu, jak i własnych, planuje m.in. zakup komputerów z pakietami Office – co pozwoli na prawidłowe działanie programów potrzebnych do opracowania merytorycznego i technicznego manuskryptów. Zakup abonamentu do programu InDesign, który pozwoli na przyspieszenie edycji technicznej w formacie PDF, który jest wymagany przez Sciendo. Zakup abonamentu do programu zaawansowanej korekty językowej Grammarly Premium pozwoli na osiągnięcie wyższego poziomu językowego artykułów. Zakup usługi technologicznej firmy wydawniczej Sciendo f. DeGruyter – pozwoli to na dostęp do cyfrowych identyfikatorów dokumentów elektronicznych (DOI) i do programu antyplagiatowego. Wskazane działania mają istotne znaczenie zarówno dla pozyskiwania bardziej wartościowych artykułów, jak i dla recenzowania i cytowania, co będzie miało wpływ na rozwój dyscyplin związanych z roślinami sadowniczymi, warzywnymi oraz ozdobnymi.

Udostępnij na: