Skip to content

Seminarium zdawczo-odbiorcze z realizacji prac w ramach zadań celowych MRiRW

Skierniewice, 7 grudnia 2022 r.

W dniu 7 grudnia 2022 roku w IO-PIB w Skierniewicach odbyło się seminarium zdawczo odbiorcze, podczas którego kierownicy zadań 1.1, 1.2 i 1.3 oraz przedstawiciele instytucji współpracujących przedstawili prezentacje z przebiegu prac w zakresie ochrony zasobów genowych roślin ogrodniczych w 2022 roku.

W spotkaniu, które otworzyła Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa-PIB w Skierniewicach prof. dr hab. Dorota Konopacka, wzięli udział kuratorzy kolekcji z IO-PIB w Skierniewicach i instytucji współpracujących w realizacji zadań celowych MRiRW dotyczących ochrony zasobów genowych roślin ogrodniczych, studenci i pracownicy Zakładu Odmianoznawstwa, Szkółkarstwa i zasobów Genowych. Witając gości Pani Dyrektor podkreśliła potrzebę zachowania zasobów genowych i ich znaczenie w ochronie bioróżnorodności. Spotkanie swoją obecnością zaszczycili Pani Nina Dobrzyńska – Dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin w MRiRW oraz  Pani dr hab. Maja Boczkowska, prof. IHAR-PIB w Radzikowie – Kierownik Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych. Dla wszystkich chętnych umożliwiono uczestnictwo „on line” w spotkaniu.  

 W dwóch pierwszych wystąpieniach zagadnienia związane z koordynacją zadań i przebiegiem prac w kolekcjach roślin ogrodniczych utrzymywanych w formie wegetatywnej w 2022 roku w IO w Skierniewicach przedstawił dr hab. Mirosław Sitarek, prof. IO. Następnie dr inż. Mariusz Chojnowski przybliżył  tematykę prowadzenie kolekcji aktywnej nasion zasobów genowych roślin ogrodniczych.

W dalszej kolejności głos zabierali goście z instytucji współuczestniczących w ochronie zasobów genowych roślin ogrodniczych spoza Instytutu:

– dr Jarosław Pająkowski z Towarzystwa Przyjaciół Dolnej Wisły w Grucznie , który przedstawił „Ochronę in situ i ex situ starych odmian drzew owocowych nad Dolną Wisłą”;

– mgr inż. Elżbieta Żygała z Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach omówiła „Prowadzenie kolekcji starych odmian drzew owocowych w Bolestraszycach”;

– dr hab. Grzegorz Łysiak, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w wystąpieniu „on line” zaprezentował wyniki prac dotyczących „Prowadzenia kolekcji winorośli na terenie RSGD Przybroda Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu”;

– mgr inż. Konrad Woliński z Ogrodu Botanicznego w Powsinie przybliżył prace z zakresu „Prowadzenia kolekcji jabłoni i utrzymania w kriobanku gatunków roślin sadowniczych;

– mgr inż. Kamila Rakowska-Szlązkiewicz z Ogrodu Botanicznego w Powsinie omówiła „Prowadzenie kolekcji historycznych odmian róż”;

–  mgr inż. Agnieszka Buńkowska ze Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian Karżniczka – Lisewo przedstawiła temat „Prowadzenie kolekcji polowych ozdobnych roślin cebulowych”;

–  dr inż. Tomasz Spiżewski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zainteresował słuchaczy tematyką dotyczącą „Prowadzenia kolekcji polowej szparaga”;

–  prof. dr hab. Grzegorz Bartoszewski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przybliżył prace z zakresu „Regeneracji, rozmnożenia i opisu genotypów warzyw dyniowatych”;

–   dr Sławomir Bocian z firmy PlantiCo, Zielonki omówił „Regenerację, rozmnażanie i opis genotypów warzyw z różnych grup użytkowych”.

Pani Dyrektor Nina Dobrzyńska z MRiRW podsumowując seminarium doceniła trud włożony w realizację zadań z zakresu ochrony zasobów genowych roślin ogrodniczych w b.r., podziękowała wszystkim prelegentom za przygotowanie interesujących prezentacji, a wszystkim zebranym złożyła życzenia świąteczno-noworoczne. Pani prof. Dr hab. Dorota Konopacka – Dyrektor IO – wyraziła zadowolenie z przebiegu seminarium i z realizacji mierników zaplanowanych na 2022 rok. Pracownikom Zakładu Odmianoznawstwa Szkółkarstwa i Zasobów Genowych i innych zakładów naukowych Instytutu biorących udział w seminarium oraz przybyłym gościom złożyła najserdeczniejsze życzenia Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku.

Po zakończeniu części wykładowej dla wszystkich chętnych zaplanowano zwiedzanie nowo otwartego Regionalnego Centrum Bioróżnorodności Ogrodniczej. 

image_pdfPobierz PDFimage_printDrukuj
Udostępnij na: